یافتن پست: #فاطمه-جوادی

داتام
داتام
لابد تو هم یک روزی جا ماندی، از رؤیایی که خودت ساخته بودیش مثل من... این شهر پر است از آدم‌های جا مانده، جا مانده توی گذشته، جا مانده توی خاطرات، جا مانده تو چشمانِ یک نفر... این شهر پر است از کسانی که تاوانِ کار یک نفر را، از یک نفر که بی خبر از همه چیز از راه آمده میگیرند... لابد من هم همان قربانیِ بی تقصیرِ بی‌خبر از همه چیز و همه‌ جا بودم...

photo_2021-12-09_21-55-20.jpg
دیدگاه · 1400/09/18 - 21:54 در اریا 3 +
داتام
داتام
جمعه ها باید دلخوش بود به بودنی؛ بودنی که غم را از دلت دور میکند و اشک را برای همیشه از چشمهایت پاک. جمعه ها آدم دلخوشی نیاز دارد؛ دوست داشته شدن نیاز دارد،
جمعه آدم یکی را نیاز دارد که دوست داشتنش بشود دلخوشیِ تمامِ غروب های جمعه...

photo_2021-11-12_17-24-48.jpg
دیدگاه · 1400/08/21 - 17:24 در اریا 7 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ