یافتن پست: #فاطمه-محمدلو

داتام
داتام
می‌گفت هر وقت تردید کردی که باید بمونی یا بری، تکلیف روشنه، باید بری.
آدمیزاد همیشه ته دلش می‌دونه باید بره یا بمونه؛ فقط بعضی وقتا که می‌دونه باید بره، تردید می‌کنه بین موندن و رفتن.
شاید بخاطر حرمت‌ها، خاطره‌ها، حس‌های قدیمی و خیلی چیزای دیگه.

photo_2022-03-04_09-59-49.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ