یافتن پست: #فاطمه_جوادی

∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
همین است؛ تنت میرود و دلت جایی میانِ دستهایِ کسی تا ابدمیماند...
500x666_1565357795090130.jpg
ROZ
ROZ
آدمی با بهانه های کوچک است که زنده میماند؛
عطری،
پیراهنی،
امیدِ برگشتنی،
دوباره دوستت دارم شنیدنی،
چیزی...
.
ROZ
ROZ
دشمن خونی شده اند
قلبی که
فریاد میزند دوست داشتنت را
و
عقلی که
خودش را میزند به نشنیدن ...


فاطمه_جوادی
1552225380359680_large.png
صفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ