یافتن پست: #فرسوده

zohreh
zohreh
...
برای زیستن هنوز بهانه دارم!
من هنوز می توانم
به قلبم که فرسوده است
فرمان بدهم
که تو را دوست داشته باشد...
تو را دوست دارم
دیدگاه · 1400/08/13 - 19:48 15 +
davood
davood
پیش از پا گذاشتن
بر پله ها
ڪفش هامان را بیاندازیم
این صفحات بظاهر سخت
ڪه مایند
میخ ڪفشهامان شده اند
و هم در نمۍآید !
دیدگاه · 1400/06/11 - 18:21 در A-D-M 7 +
Saba
Saba

امروز در جوان ترین سنی هستی که از اینجا به بعد خواهی بود،

ازش لذت ببر.

akhi
akhi
قلبی داشته باشید که هرگز سخت نشود، طبعی که هرگز فرسوده نشود و حس لامسه ای که هرگز صدمه نبیند. “چارلز دیکنز”
دیدگاه · 1400/05/26 - 08:21 3 +
♡عطی♡
♡عطی♡
آدم هایی که شما را بارها و بارها می آزارند...

مانند کاغذ سمباده هستند...

آنها شما را می خراشند و آزار می دهند. اما در نهایت ....

شما صیقلی و براق می شوید و آنها مستهلک و فرسوده
nody-متن-پروفایل-واگذارتون-کردم-به-خدا-1621633826.jpg
دیدگاه · 1400/03/29 - 21:27 در عشق اول 11 +
azar
azar

دیدن کفشهای فرسوده

در قدم زدنها خسته
غمگین ترین تصویر دنیا هست
مخصوصا ا ن کفشهایی که میبینی
پای زنی باشه
که مادرت هست
دیدگاه · 1400/03/24 - 20:06 1 +
Reza
Reza
اینجا، بعضی‌ها زندگی نمی‌کنند، مسابقه دو گذاشته‌اند. می‌خواهند به هدفی که در افق دور دست است برسند و در حالی که نفس‌شان به شماره افتاده، می‌دوند و زیبایی های اطراف خود را نمی‌بینند، آن‌وقت روزی می‌رسد که پیر و فرسوده هستند و دیگر رسیدن و نرسیدن به هدف برایشان بی تفاوت است.
جین وبستر
دیدگاه · 1400/02/22 - 16:28 در اریا 13 +
davood
davood
در پشت چهار چرخ اے
ڪسے خطے نوشته بود
گشــــته ام نبود !
دیگر نگرد
گر خسته اے بمان و اگر بدان
ما را تمام لذت به جستجوست !
تمام تمناے زندگی ست
هرگز سزاوار نیست ـ

دیدگاه · 1399/08/28 - 11:36 در A-D-M 10 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
بے

چه فرسوده چه فرسوده‌اے

اے... {-35-}
دیدگاه · 1399/07/13 - 17:39 در A-D-M 8 +
mmm
mmm

ﯾﻚ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺭئیس ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺯﯾﭗ ﺷﻠﻮﺍﺭﺵ رﺍ ﺑﺎﻻ ﻧﻜﺸﯿﺪﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪ. ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺸﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺭﯾﯿﺲ، ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻛﺮﺩﯾﺪ ﺩﺭﺏ ﮔﺎﺭﺍﮊ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﯿﺪ؟ ????

.
.
.
ﺭﯾﯿﺲ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻨﺸﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﺵﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺪ ﻭ ﺯﯾﭗ ﺷﻠﻮﺍﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻛﺸﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﺁﻣﯿﺰ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺸﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ ????
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﯾﻚ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻗﻬﻮﻩ، ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺸﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﺵ ﻛﺸﺎﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ :

ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺩﯾﺪﯾﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﺏ ﮔﺎﺭﺍﮊ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ، ﺁﯾﺎ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺑﻨﺰ ﻣﻦ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﭘﺎﺭﻙ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﯾﺪﯾﺪ؟

ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺸﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻧﺪﯾﺪﻡ، ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﻛﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﯾﻚ ﮊﯾﺎﻥ فرسوده ﺑﺎ 2 ﺗﺎ ﻻﺳﺘﯿﻚ ﻛﻬﻨﻪ ﺑﻮﺩ!
{-18-}{-18-}{-18-}
????????
Hedieh
Hedieh
بی عشق چه فرسوده ای ، ای دل


دیدگاه · 1399/05/10 - 01:23 در A-D-M 11 +
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛

بی عشق

چه فرسوده ای
ای دل . . . .????

♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛

بی عشق

چه فرسوده ای
ای دل . . . .????

♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛

بی عشق

چه فرسوده ای
ای دل . . . .????

♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛

بی عشق

چه فرسوده ای
ای دل . . . .????

صفحات: 1 2 3

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ