یافتن پست: #فرشته_رضایی

مهرسا
مهرسا

#کپشن

mahyar
mahyar
شناسنامه ها ...
معیارهای خوبی برای ماندن آدم ها کنارتان نیستند !
این امضاها ، مهرها و اثر انگشت ها هیچگاه یک نفر را سهم شما نمی کند ...
خودتان را آنقدر پایبند این تعهدهای کاغذی نکنید
آنقدر که یادتان برود تعهد واقعی را باید جای دیگری بدهید
جایی در قلب تان ...
جایی در ذهن تان ...
آنجاست که باید روزی چند بار با قاطعیت به خودتان بگویید :
اینجا خانه‌ اوست
و او
تنها مالک تمام من است !
اگر فکر می کنید
با داشتن نام کسی در شناسنامه تان برای همیشه تصاحبش کرده اید
سخت در اشتباهید !
آدم ها برای ماندن کنار کسی
امضا نمیخواهند ...
وفاداری می خواهند
محبت می خواهند !!


دیدگاه · 1400/04/7 - 08:02 7 +
leyila
leyila

گاهی وقت ها یاد یک نفر

در دلت مثل زخمی میشود که مدام رویش نمک می ریزند… با هر بارانی با هر بوی عطری هر خاطره ای هر حرفی، هر لبخندی و هر کوچکترین چیزی شبیه او… ومیدانی بدترش کجاست ؟؟ آنجا که آن یک نفر حتی ذره ای به تو فکر نمی کند اما تو یادش را با خودت همه جا میبری… اما تو، زخم ات خوب شدنی نیست! راستی… ما چرا، مثل آدم های رفته ی مان فراموشی نمیگیریم ؟؟؟


دیدگاه · 1400/02/3 - 01:35 14 +
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ابری ترین هوای منی
و خودت نمیدانی
وقتی به تو فکر می کنم
چقدر باران می بارد …!

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
غم انگیزترین
نقطه دنیا
آغوش من است ...
وقتی بی اندازه
جای تو در آن خالیست !
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
غم انگیزترین
نقطه دنیا
آغوش من است ...
وقتی بی اندازه
جای تو در آن خالیست !
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
غم انگیزترین
نقطه دنیا
آغوش من است ...
وقتی بی اندازه
جای تو در آن خالیست !
︶‿︶
︶‿︶
ابری ترین هوای منی
و خودت نمیدانی
وقتی به تو فکر می کنم
چقدر باران می بارد …!
︶‿︶
︶‿︶
ابری ترین هوای منی
و خودت نمیدانی
وقتی به تو فکر می کنم
چقدر باران می بارد …!
︶‿︶
︶‿︶
عکس‌هایت را دوست دارم
در آن‌ها طور دیگری هستی
لبخند می زنی...
عاشقانه نگاه می کنی...
و "از کنارم نمی روی" !
دیدگاه · 1399/04/23 - 04:44 در D O C H A R 1 +
︶‿︶
︶‿︶
غم انگیزترین
نقطه دنیا
آغوش من است ...
وقتی بی اندازه
جای تو در آن خالیست !
︶‿︶
︶‿︶
غم انگیزترین
نقطه دنیا
آغوش من است ...
وقتی بی اندازه
جای تو در آن خالیست !
دیدگاه · 1399/04/12 - 18:51 در D O C H A R 1 +
︶‿︶
︶‿︶
ابری ترین هوای منی
و خودت نمیدانی
وقتی به تو فکر می کنم
چقدر باران می بارد …!
︶‿︶
︶‿︶
ابری ترین هوای منی
و خودت نمیدانی
وقتی به تو فکر می کنم
چقدر باران می بارد …!
︶‿︶
︶‿︶
عکس‌هایت را دوست دارم
در آن‌ها طور دیگری هستی
لبخند می زنی...
عاشقانه نگاه می کنی...
و "از کنارم نمی روی" !
صفحات: 1 2 3

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ