یافتن پست: #فرهاد

مهرسا
مهرسا
درون یک زن ،
چهار زن دیگر را هم میتوان دید
دخترکی شر و شیطان و بغلی ،
دخترکی نوجوان و جسور و مغرور
زن میانسال مستقل و منظم
زن مسن غرغرو و اخمو
اما تمام اینها به رفتار یک مرد بستگی
دارد که کدام زن پر رنگ تر باشد ...

پریچهر
پریچهر

.

1335219942-parsnaz-com (1).jpg
13 دیدگاه · 1400/08/25 - 21:24 14 +
shamim
shamim

زندگی باغی ست
که باعشق باقی ست
مشغول دل باش نه دل مشغول
بیشتر غصه هاي‌ ما ازقصه هاي‌ خیالی ماست
اگر فرهاد باشی همه ی چیز شیرین ست

دیدگاه · 1400/08/13 - 10:19 9 +
hamid
hamid
زندگی باغی ست
که باعشق باقی ست
مشغول دل باش نه دل مشغول
بیشتر غصه های ما ازقصه های خیالی ماست
اگر فرهاد باشی همه چیز شیرین ست
majid
majid
تنها میمانم
در این روزگاری که شیرینی نیست تا برایش فرهاد شوم
همه تلخند...
دیدگاه · 1400/07/4 - 12:59 3 +
majid
majid
شبی یاد دارم که چشمم نخفت
شنیدم که پروانه با شمع گفت
که من عاشقم گر بسوزم رواست
تو را گریه و سوز باری چراست؟
بگفت ای هوادار مسکین من
برفت انگبین یار شیرین من
چو شیرینی از من بدر می‌رود
چو فرهادم آتش به سر می‌رود
251.jpg
majid
majid
من نه آنم که دوصد مصرع رنگین گویم
من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم
دیدگاه · 1400/06/24 - 09:38 3 +
ارش
ارش

بيستون بهانه بود نقش بسته بردل فرهاد خيال شيرين

دیدگاه · 1400/06/18 - 12:07 10 +
davood
davood

ذهنم را انداخته ام

را فروخته ام
حافظه ام را به گذاشته ام
ڪه بۍهوا سر بدهم
ڪدام شیرین
با نبودنم
ڪنار مۍآید ؟
دیدگاه · 1400/06/11 - 18:45 در A-D-M 5 +
داتام
داتام
تمام نمی‌شود كم نمی‌شود اگر عشق، عشق باشد اگر فاصله‌ها عشق را بسازد اگر نرسیدن‌ها عشق را معنا كند عشق یك سرابی بیش نیست ... عشق را باید در رسیدن، ماندن و بودن یافت عشق را باید در سختی‌ها دید عشق را باید در آخرین ضربان قلب شنید و در آخرین نفس حس كرد وگرنه هر كه خواب دید عاشق می‌شود و دنیا پر می‌شود از مجنون بی جنون و لیلای مست داستان عشق فرهاد تمام می‌شود و بیستون هرگز خراش هم برنمی‌دارد.
دیدگاه · 1400/06/11 - 17:41 در اریا 8 +
leyila
leyila
نامه فرهاد به آذر :سلام بانوی ساده و شاعر قصه های روزانه...ف...
2 دیدگاه · 1400/06/4 - 07:54 11 +
علیرضا
علیرضا
دل داده ام بر باد
بر هر چه باداباد
مجنون تر از لیلی
شیرین تر از فرهاد
دیدگاه · 1400/05/28 - 23:49 6 +
zohreh
zohreh

...

می دهم گر چه به ظاهر چو قلم داد سخن

سر مویی خبرم نیست ز ایجاد سخن

بی سخن مسندش از دست سلیمان باشد

سایه گر بر سر مور افکند امداد سخن

500x625_1572249569205517.jpg
1 دیدگاه · 1400/05/26 - 10:01 15 +
محسن
محسن

اگه بچه داشتم، پسر یا دختر، ازش نمیپرسیدم: "مشق‌هاتو نوشتی یا نه؟"
میگفتم: "خوب عشق کردی؟"
و اگه احیانا هنوز این کارو نکرده بود، فحش بارونش می‌کردم !
بهش می‌گفتم: "پس منتظر چی هستی؟ منتظری همه‌ی دندون‌هات بریزه؟ ها؟ چی فکر کردی؟ فکر کردی عمرِ نوح داری؟ پس کی میخوای شروع کنی؟ کی؟ وقتی بازنشسته شدی؟ وقتی نصف عمرت هدر رفت؟ محضِ رضای خدا بجنب! برو جلو اگه دلت لرزید! منتظر نشو! امروز که داری زندگی میکنی. فردا شاید یه بمب یه راست بیفته رو کله‌ت ... وقت داره به سرعت میگذره ...
نکنه بی عشق، سقط شی! برو پیِ عشق!
آدم‌هایی که توی زندگی، درباره‌ت قضاوت میکنن، محرومن. مثلِ اون‌ها نباش و زندگی کن! زندگی کن! حساب کتاب نکن ..."


20 دیدگاه · 1400/05/25 - 10:04 20 +
azar
azar

اگه فرهاد باشی

همه چیز شیرین میشه
دیدگاه · 1400/05/11 - 12:05 5 +
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ