یافتن پست: #فرهاد

davood
davood
این روزا تو راسته عشق‌‌. حرف عاشقی دروغه
خلوته محله دل سر عاشقا شلوغه
سینه سوخته های اینجا با لب بسته می‌خونن
آبروی عاشقی رفته.. عاشقا توفکر نونن
کهنه عاشق تو ادراه مثل توی سایه س
مرخصی. گرفته از ..تو نخ گروه و پایه س
دیگه جز به دنیا ..نمی شه دلی
خیلی از حسنای.. نمیاد به چشم
تلخی و نداری..مشکل جهاز شیرین
شما که به پای عشقین..دست رو بگیرین
چی بگم؟ نگفتنی ها..تو دلم یه کوه
فرصت کوتاه..سر این درازه !!!
دیدگاه · 1401/05/2 - 01:21 در A-D-M 16 +
مهدی مهدوی
مهدی مهدوی
بیستون بود و تمنای دو دوست
آزمون بود و تماشای دو عشق

در زمانی که زعشق ،
ناله می‌زد "شیرین" ،
تیشه می‌زد "فرهاد"!

نه توان گفت به جانبازی فرهاد ، افسوس،
نه توان کرد ز بی جانی "شیرین" ، فریاد.

کار "شیرین" به جهان
عشق برانگیختن است!
کار فرهاد برآوردن میل دل دوست
خواه با شاه درافتادن و گستاخ شدن
خواه با کوه در آویختن است.

رمز شیرینی این قصه کجاست؟
که نه تنها شیرین، بی‌نهایت زیباست
آنکه آموخت به ما درس محبت می‌خواست
جان چراغان کنی از عشق کسی
به امیدش ببری رنج بسی
به وصالش برسی یا نرسی
سینه بی عشق مباد یک نفسی...

فريدون_مشیری
eryt
eryt
نقش شیرین رود از سنگ، ولی ممکن نیست
که خیال رخش از خاطر فرهاد رود
(جامی)
دیدگاه · 1401/02/15 - 09:28 1 +
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
بیستون یار من آنجاست حواست باشد، او نشان کرده ی اینجاست حواست باشد
یار من موی سرش قیمت صد شیرین است، قصه اش قصه ی لیلاست حواست باشد
گر چه بدجور شکسته ست دل تنگ مرا، همچنان شاه غزل هاست حواست باشد
حرف یک عشق قدیمیست که برعکس شده، درد من درد زلیخاست حواست باشد
آنچه فرهاد نوشته ست به روی تن تو، شرح یک روز غم ماست حواست باشد
همه ی دلخوشی و زندگی ام بودن اوست، برود آخر دنیاست حواست باشد
نگذاری احدی تیشه به رویت بزند!، شیشه عمر من آنجاست حواست باشد

4f999c3c0e7774.73310395.jpg
22 دیدگاه · 1401/02/14 - 19:07 20 +
شادی
شادی

سوسک مورد علاقه من

#کفش دوزک

حالا هی بگین

مهم نیس
cf661ed1-3b15-475c-aab7-60b7d5d2c7b8.jpg
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
‌‏شازـבـہ کوچولو پرسیـב:
בوست בاشتن بهترـہ یا בوست בاشتـہ شـבن؟
روباـہ جواب בاـב: کـבوم یکے براے پرنـבـہ مهمتره؟
بال چپ یا بال راست؟

عکس-پروفایل-شازده-کوچولو.jpg
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
گاهے بـہ من ؋ـکر کن،
من حتے گاهی
بـہ بوـבن בر ؋ـکرت هم راضی‌ام …


IMG_۲۰۲۲۰۳۱۷_۱۲۲۳۳۰.jpg
مینا
مینا
به قول بهروز وثوقی
ما خودمون که خوب بودیم
ولی محلمون بد جایی بود ...

behooz-vosoghi-biographya-1.jpg
مینا
مینا

آدم نیمرو باشه

ولی چند رو نباشه
farhad
farhad

.

photo_۲۰۲۲-۰۳-۲۱_۰۳-۳۳-۴۱.jpg
farhad
farhad

به ضعیفان زور گفتـن نیـست نشـان مـردی...


هـر وقـت جـلو تیـغ دشمـن سینـه سپـر کـردی، آنـوقت بـدان کـه مـردی...!


farhad
farhad

من رام تو بودم که رمیدم ، که رماندی


صیاد قسم خورده ی من ، دیر چکاندی

مینا
مینا
شیطان رو قبول ڪردم چون
خدایے نبود!!
مهرسا
مهرسا
پرنده ای که روی شاخه نشسته
هیچ وقت نمیترسه شاخه بشکنه
چون اون به شاخه اعتماد نکرده
بلکه به بال های خودش اعتماد کرده
۲۰۲۲۰۳۱۷_۱۴۲۳۱۱.jpg
farhad
farhad

زندگی را می بازی

وقتی
قلبت را به کسی می دهی
که شکل
زندگی تو نیست...


IMG_20220316_225920_593.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ