یافتن پست: #فرگل_مشتاقی

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
همه‌ی آدم‌ها مسبب آرامش هستند،
یکی با دوست داشتنش
دیگری با آمدنش
یکی با دست کشیدنش
دیگری با رفتنش...
︶‿︶
︶‿︶
همه‌ی آدم‌ها مسبب آرامش هستند،
یکی با دوست داشتنش
دیگری با آمدنش
یکی با دست کشیدنش
دیگری با رفتنش...
︶‿︶
︶‿︶
همه‌ی آدم‌ها مسبب آرامش هستند،
یکی با دوست داشتنش
دیگری با آمدنش
یکی با دست کشیدنش
دیگری با رفتنش...
︶‿︶
︶‿︶
همه‌ی آدم‌ها مسبب آرامش هستند،
یکی با دوست داشتنش
دیگری با آمدنش
یکی با دست کشیدنش
دیگری با رفتنش...
︶‿︶
︶‿︶
اگر حرف ها وزن ندارند
بی مهری ها درد ندارند
پس چطوری کمرِ آدمها را میشکنند
و یک شبِ آدم را پیر میکنند؟

︶‿︶
︶‿︶
اگر حرف ها وزن ندارند
بی مهری ها درد ندارند
پس چطوری کمرِ آدمها را میشکنند
و یک شبِ آدم را پیر میکنند؟

دیدگاه · 1399/03/23 - 06:38 در D O C H A R 3 +
︶‿︶
︶‿︶
همه‌ی آدم‌ها مسبب آرامش هستند،
یکی با دوست داشتنش
دیگری با آمدنش
یکی با دست کشیدنش
دیگری با رفتنش...
︶‿︶
︶‿︶
همه‌ی آدم‌ها مسبب آرامش هستند،
یکی با دوست داشتنش
دیگری با آمدنش
یکی با دست کشیدنش
دیگری با رفتنش...
EHSAN
EHSAN
راستی ...
تو این همه نبودن کنارِ من را؛
از کجایِ دلت پیدا میکنی
که هیچوقتِ خدا کم نمی آوری؟


M.crystal
M.crystal
به دلگیریهایِ امروزمان خوش آمدی,
به کِش مَکِش های درونیمان,
به زیر بار نرفتن های دلتنگیمان,
به امروزمان خوش آمدی,
ما جز تو دیواری کوتاه تر پیدا نکردیم
که دلتنگی هایمان را روی لحظه هایت بتکانیم و خوشحال باشیم
چون تو هستی حالمان دگرگون شده,
تو ولی آرام باش,
اصلَن به ما توجهی نکن,
ما عادت داریم تقصیر را, خیلی شیک از خودمان برمیداریم,
به تنِ دیگر میپوشانیم,
ولی همه مان میدانیم,
که تو خوب ترین روزِ خدایی....

1573310091445583_orig.jpg
ROZ
ROZ
چه دردناک و خفقان آور است
چه کشنده و سخت است
وقتی ناتوان و خسته
با دست های بسته
می ایستی در برابر آرزوهایِ از دست رفته ای که روزی با ارزشترین و دوست داشتنی ترین هایِ زندگی ات بودند.


تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ