یافتن پست: #فریادرسی

علیرضا
علیرضا

افسوس که صاحب نفسی پیدا نیست فریاد، که فریادرسی پیدا نیست

بس لابه نمودیم و کس آواز نداد پیداست که در خانه کسی پیدا نیست

دیدگاه · 1401/02/27 - 10:34 5 +
davood
davood
فریاد ڪه از جهان هر رفت،،دیدم ڪزین جمع ڪسی رفت
مڪن از و شون مڪن از ،،زین گونه بسۍ آمدو زان گونه بسۍ رفت
آن طفل ڪه چون از این قافله درماند،،وان پیر ڪه چون طفل به بانگ رفت
از پیش و پس میاندیش،،گه پیش روۍ طۍ شد و گه بازپسۍ رفت
ما همچو بر سر وجودیم،،دریاست چه بیند ڪه بر این خسۍ رفت
رفتۍ و شدۍ از دنیا ،،چون ناله ڪه ز یاد رفت
رفتی و آمد به سر جاۍ اۍ داد،،بیدادگرۍ آمدو رفت
این عمر سبڪ سایه ما بسته به ست ،، زسر شمع پرید و رفت ـ

برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید از غم هجر مکن ناله و فریاد که من زده‌ام فالی و فریادرسی می‌آید ز آتش وادی ایمن نه منم خرم و بس هرکس آنجا به امید قبسی می‌آید هیچ کس نیست که در کوی تواش کاری نیست هرکس آنجا به طریق هوسی می‌آید کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست این قدر هست که بانگ جرسی می‌آید جرعه‌ای ده که به میخانه ارباب کرم هر حریفی ز پی ملتمسی می‌آید دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است گو بیا خوش که هنوزش نفسی می‌آید خبر بلبل این باغ بپرسید که من ناله‌ای می‌شنوم کز قفسی می‌آید یار دارد سر صید دل حافظ، یاران شاهبازی به شکار مگسی می‌آید! {حافظ}


500x800_1616658..

500x800_1616658806053141947.jpg
mohammad
mohammad
غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش
زده ام فالی و فریادرسی می آید …
مجید f45
مجید f45
با اینکه به جز یاد تو در دل هوسی نیست
سرخورده‌تر از من به خدا هیچ‌کسی نیست
.
تا آمدم از معجزه عشق بگویم
گفتند به جز مرگ که فریادرسی نیست
.
ای غم تو کجایی که در این شهر به جز تو
با هیچ‌کسی حوصله هم‌نفسی نیست
.
امروز که در دام تو افتاده‌ام، ای عشق!
گفتی که در این باغِ پُر از گل قفسی نیست

قانون من ای عشق! همان بود که گفتم:
در بند کسی باش که در بند کسی نیست
ROZ
ROZ
رفتی و غم آمد به سر جای تو، ای داد!
بیدادگری آمد و فریادرسی رفت...
هوشنگ ابتهاج

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ