یافتن پست: #فریدون_مشیری

مهرسا
مهرسا
تو همه رازِ جهان
ریخته در چشمِ سیاهَت
من همه
محوِ تماشایِ نگاهَت...IMG_20211124_182812_986.jpg
Mehdi
Mehdi

شبی خـــیال تو !!!

از دشت خواب من بگذشت

دگر به خواب نرفت
این دل خیال پرست


دیدگاه · 1400/09/3 - 17:12 4 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
آن بخت گریزنده
دمی امد و بگذشت
غم بود
که پیوسته
نفس در نفسم بود ... {-35-}

دیدگاه · 1400/07/13 - 19:23 در A-D-M 9 +
مهرسا
مهرسا
تو گفتی:
« من به غیر از دیگرانَم
چُنینم در وفاداری، چنانَم. »
تو غیر از دیگران بودی
که امروز
نه می‌دانی، نه می‌پُرسی نشانَم!

IMG_20210902_045343_653.jpg
yasi
yasi

گاهی میان مردم
در ازدحام شهر
غیر از تو هرچه هست
فراموش می کنم ..!

Hair-Loss-in-Monsoon-Image.gif
29 دیدگاه · 1400/06/2 - 19:53 16 +
Bahar
Bahar
خروش موج با من می‌کند نجوا
که هرکس دل به دریا زد رهایی یافت...

محسن
محسن


هوا هوای بهار است و باده باده ی ناب
به خنده خنده بنوشیم جرعه جرعه شراب
در این پیاله ندانم چه ریختی، پیداست
که خوش به جان هم افتاده اند آتش و آب

۲۰۲۱۰۳۲۸_۱۵۰۰۲۱.jpg
دیدگاه · 1400/01/8 - 14:59 9 +
محسن
محسن


ای دریغ از تو
اگر چون گل نرقصی با نسیم

۲۰۲۱۰۳۲۳_۱۳۲۰۱۳.jpg
دیدگاه · 1400/01/3 - 13:34 13 +
محسن
محسن

گل یاس،
عشق در جان هوا ریخته بود.
من به دیدار سحر می‌رفتم
نفسم با نفس یاس در آمیخته بود

۲۰۲۱۰۳۱۴_۰۷۳۴۵۷.jpg
raha
raha

روزهایی که بی تو می‌گذرد گرچه با یاد توست ثانیه‌هاش آرزو باز می‌کشد فریاد در کنارِ تو می‌گذشت، ای کاش ... •••❥•

دیدگاه · 1399/11/3 - 16:31 5 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

مگر

گنجد در کلامی ؟! {-35-}
دیدگاه · 1399/08/4 - 13:03 در A-D-M 7 +
علیرضا
علیرضا
سوم آبان ماه

سالگرد درگذشت استاد شعر و

photo_2020-10-24_10-21-17.jpg
1 دیدگاه · 1399/08/3 - 10:26 1 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

ایدر آتش تو فریاد خوش است ... {-35-}#فریدون_مشیری

دیدگاه · 1399/07/4 - 13:22 در A-D-M 6 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

آتشبهشت است میندیش و بیا ... {-35-}

دیدگاه · 1399/07/4 - 13:14 در A-D-M 6 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
همھ راز جهان ریختھ
دیدگاه · 1399/06/19 - 22:07 در A-D-M 7 +
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ