یافتن پست: #فضولای_لعنتی

اونایی که به من میگن فضول
خودتون از من فضول ترین که میاین میگین چرا فضولی میکنی
مگه فضولمی که میگی فضولی نکن{-33-}

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ