دختره عضو فیس‌بوک شده اون وخت

عکساشو بسته

پوکش رو بسته

والش رو بسته

infoش رو بسته

ادش رو بسته

مسیج هم نمیشه بهش داد !!!

خو بدبخت زندانی کردی خودتو؟؟؟!!!

خوب جنبه ش رو نداری برو بشین گوشه ی اتاقت بافتنی بباف

والا به غرعان:|