یافتن پست: #فیسبوک-ایران

∂ғάяί
∂ғάяί


[لینک ضمیمه]


Mohammad-Alizadeh-Khosh-Migzare-300x300.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
شادی
شادی

کسی رو پیدا کنید
که
را بیشتر
از
دوست
داشته باشه
b5348d95adbaab046ae185c637a58602.jpg
شادی
شادی

تقدیر

Milad Kiani - Khodkare Meshki (128).mp3 · 2.8MB
شادی
شادی

مانده ام با خونین و غم و حیرانی

داده ام دست به سیگار و


bc60d7ce89a95f63adaa7a83a8bac340.jpg
شادی
شادی
بنده
و
از هر دو جهان

آز ادم5fb41c91e6271275642fd995de34af2b.jpg
شادی
شادی

روزی آید ک هیچ
نکند

دیده ام به دیدار
کسی وا نکند
6c6709bfb0e6467c47e5f07149484ecb.jpg
شادی
شادی


شده
48ad47477dbcacd44e44348cb3e80ff9.jpg
شادی
شادی
من
رنگ شفق یافت

ز بی مهری2ab6e3ded17993f5e2c71bc6936d9497.jpg
شادی
شادی

درمان درد
است
و منام4eafaf57fc7e7f5aa69b354554afcf57.jpg
شادی
شادی

یکی هم نداریم
کنیم ...cb8f02d36176df22386737ec0e7dd681.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220118_014016_251.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220116_192541_385.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220115_102237_812.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
از ڪه آمدے ،
همان ے نخواهے بود ڪه پا به نهادے ...IMG_20220116_005442_620.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ