یافتن پست: #فیس-بوک-ایرانی

∂ғάяί
∂ғάяί
کن را ، ات کرد .‌..IMG_20211225_232858_721.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20211225_231545_291.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
هيچ چيز نكن.
كه بشه ميشه.
همه چى در جاى قرار بگيره...
IMG_20211225_191518_351.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
پشت ام تا که برگردد...
به بی قرار برگردد...
IMG_20211107_185221_955.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20211104_225517_915.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ