یافتن پست: #قلب

❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥


بارها این سوال را از خوـב پرسیـבه‌ام:
کـہ اگر بـہ جاے چهره‌ے انسان‌ها،
نواے قلبشان را می‌ـבیـבم،
از میانشان می‌گریختم؟
یا عاشق می‌شـבم؟


IMG_۲۰۲۲۰۵۱۱_۱۲۲۵۱۸.jpg
3 دیدگاه · 1401/02/21 - 13:02 16 +
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥

شوم خوشبخت روزے که،
بگیرم בر בو בست خوـב
بـہ ظاهر בست‌هایش را،
ولے בر اصل בنیا را …


عکس-پروفایل-عاشقانه-3.jpg
9 دیدگاه · 1401/02/20 - 22:40 19 +
محسن
محسن

خانه ی قلبم
خراب از یکّه تازی های توست

عشق بازی کن
که وقت عشق بازی های توست...

Screenshot_۲۰۲۲۰۵۱۰-۱۳۲۱۳۱_MoboTel.jpg
11 دیدگاه · 1401/02/20 - 13:20 15 +
nazanina
nazanina
با خودمان میگوییم، عادت می کنیم و با صراحت زیادی، این جمله را تکرار میکنیم.
آن چیزی که هیچکس نمی‌پرسد، این است که:
“به چه قیمتی عادت می کنیم؟”

6 دیدگاه · 1401/02/20 - 12:02 10 +
Reza
Reza
فامیل عروس فامیل دوماد VID-20220507-WA0005.mp4 · 3MB
61 دیدگاه · 1401/02/20 - 09:36 14 +
علیرضا
علیرضا
در آغاز این صبح زیبای سه شنبه، برایتان دعا می‌کنم قلبی عاری از غم و اندوه ذهنی عاری از نگرانی زندگی سرشار از شادی جسمی عاری از بیماری و روزی پر از نعمت‌های دوست داشتنی داشته باشید، صبحتان بخیر
dd8d8d13259aa779ae3add99972d0b52_1024.jpg
دیدگاه · 1401/02/20 - 06:47 7 +
farhad
farhad

وقتی قلبمو میشکستی، طوری رفتار میکردم که انگار چیز مهمی نیست اما بود.


دیدگاه · 1401/02/20 - 00:15 5 +
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥


نـ؋ـس بكش
‏عميق، آرام، شاـבمان
‏بگو غم رـב شوـב؛ ‏كـہ قلبت
‏آرامگاهِ انـבوـہ نيست . . .


IMG_۲۰۲۲۰۵۰۶_۱۴۲۸۵۱.jpg
13 دیدگاه · 1401/02/19 - 22:25 13 +
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥

این روز ها בارم بے اختیار בنبال خبرهاے خوب میگرـבم،
انگار منتظر باشم، منتظر یک اتـ؋ـاق عزیز،
یک בلخوشے جانانه، یک معجزه!
ـבوست בارم وقتے ماـבرم پرسیـב چـہ خبر؟
سکوت نکنم פּ نگویم هیچ!
ـבوست בارم از شوق بالا פּ پایین بپرم פּ با
هیجان از اتـ؋ـاقات شگـ؋ـت انگیز جهانم حرـ؋ بزنم...
من منتظر پستجے حامل نامـہ هاے خوشاینـבم..
ـבر انتظار تماسے نویـב بخش..
حرـ؋ـے تازه.. خبرے خوب...
بـہ هر حال این امیـב است کـہ مارا زنـבـہ میـבارـב...
و خـבا... خـבا... خـבا...
خـבا بزرگتر از شرایط פּ اوضاع این روزهاست...
منتظرم בر بزنـב، باز کنم، نورے بتابـב...
وخـבا پشت בر باشـב....


IMG_۲۰۲۲۰۵۰۹_۱۵۲۱۲۸.jpg
9 دیدگاه · 1401/02/19 - 15:21 16 +
سمـــــا
سمـــــا
ادم چقدر خالی ست از خودش
وقتی پراست
از یاد کسی...


ممد آقا ♤
ممد آقا ♤

آدمها
چه راحت فراموش میکنند!
و ازون جالبتر اینکه
چه راحت فراموش میشوند!

11 دیدگاه · 1401/02/19 - 11:20 12 +
محسن
محسن

او نگفت دوستت دارم،
اما نامه اش را اینگونه تمام کرد.
بال تو را میبوسم پرنده قلبم..


[لینک ضمیمه]


9 دیدگاه · 1401/02/19 - 00:00 14 +
☆  ꪑꪖડꪮꪮᦔ  ☆
☆ ꪑꪖડꪮꪮᦔ ☆

❤*❤

MASOOD 408.jpg
19 دیدگاه · 1401/02/18 - 17:40 10 +
علیرضا
علیرضا
سلام صبح بهاریتون بخیر
گویند ســلام صبح طلایی ترین کلید برای ورود به تالار قلبهاست پس صمیمی ترین سلام تقدیم به شما عزیزان صبح بهاریتون بخیر دلتـون شـاد لبتـون خندون تنتون سالم روزتون پر از اتفاقات خوب
۳-5.jpg
دیدگاه · 1401/02/18 - 08:10 9 +
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥IMG_۲۰۲۲۰۵۰۷_۲۳۳۴۲۸.jpg
34 دیدگاه · 1401/02/18 - 00:36 21 +
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ