یافتن پست: #لبخندهایت

shamim
shamim
بند دل من ...
به لبخندهای تو بند است...
برای دوست داشتنت اما...
لبخندهایت را نه...
دلت را لازم دارم....
دیدگاه · 1401/04/12 - 12:05 2 +
majid
majid
فقط می خواهم به تو بگویم که می خواهم از تو مراقبت کنم
لبخندهایت را با لبم بدزدم
جلوی اشکهایت را بگیرم
و در کنارت بیدار شوم......
1559477274189952_large.jpg
hamedasrafi
hamedasrafi
بند ِ دل ِ من
به لبخندهای تُو بند است
برای دوست داشتنت اما
لبخندهایت را نه
دلت را لازم دارم !...
majid
majid
صبح ها باید صندوقچه ی امید را باز کرد
یک گوشه آرام نشست و پازلِ خوشبختی را کامل کرد .
صبح ، یعنی آغاز .
و آغاز یعنی ، لبخندهایی که از تهِ دل باشد .
آغازتان بخیر .
لبخندهایتان از تهِ دل .

majid
majid
بند ِ دل ِ من
به لبخندهای تُو بند است
برای دوست داشتنت اما
لبخندهایت را نه
دلت را لازم دارم !...
1516720548961598_large.jpg
علی
علی
صبح ها باید صندوقچه امید را باز کرد
و یک گوشه آرام نشست
و پازلِ خوشبختی را کامل کرد...
صبح، یعنی آغاز
و آغاز یعنی،
لبخندهایی که از تهِ دل باشد...
آغازتان بخیررر!
لبخندهایتان از تهِ دل


[لینک ضمیمه]

1637037652524246_large.jpg
shamim
shamim
زمستانی که شش دانگش
را سّند زده ام به گرمای نگاهت به آواز ِسکوتت
به اشکها و لبخندهایت به آغوش ِ امنت برای من
در آینه ی ایامی که به کام دلم میچرخد!
پرشور ؛
مهربان ؛
همراهم بمان
بی ریا و بی همتا
زمستان فصلی که پایان تمام تردید هاست بین رفتن ها و ماندن ها !

فصل دلگرمیهای عاشقانه ؛
تا ته قصه ی شب بیداری!
با گل بوسه های سکوت و وسوسه!

با نرگس های بی تاب از برای دلدادگی
وبابونه هایی که یک فصل زندگی را
∂ғάяί
∂ғάяί
نیست
که شدم،
از اینجا نکنی...
کرده ایم...
من به ،
شده است ...
IMG_20211008_054340_293.jpg
دیدگاه · 1400/07/16 - 05:49 1 +
♡عطی♡
♡عطی♡
بند دل من

به لبخندهای تو بند است

برای دوست داشتنت اما

لبخندهایت را نه

دلت را لازم دارم
⭐تک ستاره
⭐تک ستاره

بند دل من

به لبخندهای تو بند است

برای دوست داشتنت اما

لبخندهایت را نه

دلت را لازم دارم

مریم
مریم

گاهی یک لیوان چای
و یک پنجره ی نیمه باز،
برای خوشبختی آدم،کفایت می کند...
همین که
دلخوشی های کوچک،دلیل لبخندهایت باشد
یعنی تو خوشبختی...

IMG_۲۰۲۰۱۲۲۹_۱۱۱۸۰۷.jpg
علیرضا
علیرضا
به رسمِ "رفاقت" برایت دعاهای خوب می کنم ؛
دعا می کنم لبخندهایت از تهِ دل باشد ، و غصه هایت سطحی و زود گذر
دعا می کنم مسیرِ موفقیتت هموار باشد و انگیزه های صعود و پروازت ، بسیار ...
دعا می کنم هرگز در پیچ و تابِ زمانه ، بی پناه نباشی ،
هرگز دلت نگیرد ،
و چشم های روشنت ، هیچ زمانی خیس و اشک آلود نباشد !
دعا می کنم عاشقِ کسی باشی ؛
که عاشقت باشد ،
و کسانی کنارت باشند ؛
که تو را می فهمند و هوای دلت را دارند ...
من خوشبختی ات را ، شادی ات را ، آرامشت را ؛
من آرزوهای زیبای تو را آرزو می کنم ...
آرزو می کنم به معنای واقعی "زندگی کنی" ...
♡عطی♡
♡عطی♡
لبخندهایت را به چشمانم بیاویز

این زندگی بی خنده‌ هایت

خنده‌ دار است
Mehdi Mohseni
Mehdi Mohseni
گاهی یک لیوان چای، چند صفحه کتاب، و یک پنجره‌ی نیمه باز، برای خوشبختی آدم، کفایت می‌کند. همین که قدم زدن، چاره‌ی دردهایت باشد، و دلخوشی‌های کوچک، دلیل لبخندهایت، یعنی تو خوشبختی …

لیلی
لیلی
به رسمِ "رفاقت" برایت دعاهای خوب می کنم ؛
دعا می کنم لبخندهایت از تهِ دل باشد ، و غصه هایت سطحی و زود گذر
دعا می کنم مسیرِ موفقیتت هموار باشد و انگیزه های صعود و پروازت ، بسیار ...
دعا می کنم هرگز در پیچ و تابِ زمانه ، بی پناه نباشی ،
هرگز دلت نگیرد ،
و چشم های روشنت ، هیچ زمانی خیس و اشک آلود نباشد !
دعا می کنم عاشقِ کسی باشی ؛
که عاشقت باشد ،
و کسانی کنارت باشند ؛
که تو را می فهمند و هوای دلت را دارند ...
من خوشبختی ات را ، شادی ات را ، آرامشت را ؛
من آرزوهای زیبای تو را آرزو می کنم ...
آرزو می کنم به معنای واقعی "زندگی کنی" ...


صفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ