یافتن پست: #ماندن

shamim
shamim

چقدر دوست داشتنی هستند

آدمهایی که تا آخر خوبند

آنهـا که برای غرور و احساس ما

هم به اندازه خودشان ارزش قائلند

2 دیدگاه · 1400/09/8 - 14:53 5 +
علیرضا
علیرضا

بگذار، هر ثانیه

حال تو خوب باشد

بگذار رفتنی ها بروند، و ماندنی ها بمانند

تو لبخندت را بزن، انگار نه انگار

حال خوب خودت را به هیچ

اتفاق و شرایط و شخصی گره نزن،

بی واسطه خوب باش

1 دیدگاه · 1400/09/6 - 10:47 10 +
علی
علی
تو نباشی
ماندن به چه دردی می خورد؟
به کدام شهر بروم
که حضور غایبت دیوانه ام نکند
کدام موزه پل و خیابان؟
راستی زیستن چه بیهوده است
بی تو...!
دیدگاه · 1400/09/5 - 18:30 8 +
zohreh
zohreh
به کسانی که دوستشان دارید بالی برای پرواز،ریشه ای برای برگشتن ودلیلی برای ماندن بدهید...
استایل ژست استایل شیک استایلیش استایل استایل خاص استایل ع
دیدگاه · 1400/09/4 - 19:02 13 +
فرید
فرید
اگه @mehrrsa داری
که شلوغیاش و
وقت گذاشته بدون ...

Screenshot_۲۰۲۱۱۱۲۲-۱۱۲۶۲۲~2.png
علی
علی
کاش یکی باشد مسلط به دوست داشتن با پیش
کاش یکی باشد
مسلط به دوست داشتن
با پیش فرضِ ماندن
آنقدر که اضافه اش
از آغوشت بزند بیرون!
و بداند زندگی
بی دلبری های مکرر
نه آبی گرم می‌کند،
نه دل…
دیدگاه · 1400/08/28 - 20:39 4 +
علی
علی
حال من ...
تماما به تو بستگى دارد...
به خيالت
آمدنت ،
بودنت،
ماندنت...
و به هر فعلى كه تو را به من وصل کند...
مرز ميان احوال من و يادِ تو بقدرى باريك است
كه تنها ذره اى از خاطرت كافي ست ...
تا حالم ديدنى ترين شود...
دیدگاه · 1400/08/28 - 19:06 4 +
shamim
shamim
نمیشه ادما رو وادار به وفاداری کرد

اگر زندونیشونم بکنی کسی که بخواد

بره میره وکسی که دوست داشته باشه

اون سر دنیام باشی میاد دستاتو میگیره

zohreh
zohreh
خاطره خوب کسی شو
حتی اگر قرار بر
همیشه ماندن نیست
آنی شو که وقتی در ذهنش آمدی
چشمانش تو را لو بدهند...


خاطره ىِ خوبِ كسى شو...
دیدگاه · 1400/08/23 - 09:37 5 +
مهرسا
مهرسا
وقتی دوس دارم
کهبهشون نگاه میکنی
وقتی دوس دارم
کهصداش میکنی
وقتی دوست دارم
کهدوستش داشته باشی
رو وقتی دوست دارم
کهتوش باشی ...♥️
داتام
داتام
در بعضی شرایط خاموش ماندن، دروغ گفتن است چون سکوت ممکن است علامت تأیید و تصدیق تلقی شود.

photo_2021-11-11_19-50-36.jpg
دیدگاه · 1400/08/20 - 19:52 در اریا 5 +
داتام
داتام
خداوندا! در هیچ لحظه تنهایم مگذار، که جُرأتِ تنها ماندن و تنها جنگیدن در من نیست. خداوندا! در هیچ نَفَسی دستِ محبّتت را از روی سرم برندار، که بی مهرِ تو ذلیلم، هیچم، کم از هیچم.

photo_2021-11-11_19-39-12.jpg
دیدگاه · 1400/08/20 - 19:39 در اریا 3 +
akhi
akhi
درد یعنی بزنی دست به انکار خودت
عاشقش باشی و افسوس گرفتار خودت
درد یعنی که نماندن به صلاحش باشد
بگذاری برود... آه... به اصرار خودت
دیدگاه · 1400/08/19 - 15:50 6 +
akhi
akhi
اگر بنا بود تمامِ آدمهاى روىِ زمين
از ابتداى خلقت تا آخرين روزِ عمرشان،
كنارِ هم ميماندند،
به روزمرگى
به يكنواختى دچار ميشدند...
دنيا به آدمهاى رفتنى،
به ناگهانى رفتن ها،
به نيمه كاره رها شدن ها،
نياز دارد
نياز دارد تا قدر بدانيم تمامِ دو نفره هايمان را
تا قدر بدانيم كنارِ هم بودن ها را
منفى اگر نباشد،مثبت بى معناست
رفتن اگر نباشد،ماندن ارزشی ندارد...
دیدگاه · 1400/08/18 - 08:06 3 +
shamim
shamim
زمستانی که شش دانگش
را سّند زده ام به گرمای نگاهت به آواز ِسکوتت
به اشکها و لبخندهایت به آغوش ِ امنت برای من
در آینه ی ایامی که به کام دلم میچرخد!
پرشور ؛
مهربان ؛
همراهم بمان
بی ریا و بی همتا
زمستان فصلی که پایان تمام تردید هاست بین رفتن ها و ماندن ها !

فصل دلگرمیهای عاشقانه ؛
تا ته قصه ی شب بیداری!
با گل بوسه های سکوت و وسوسه!

با نرگس های بی تاب از برای دلدادگی
وبابونه هایی که یک فصل زندگی را
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ