یافتن پست: #ماندن

hamid reza
hamid reza

نه از تنهایی میترسم نه از تنها ماندن ، ترسم از تنها بودن در کنار دیگری ست

25f056d74bbea271045f7692dbc893c7.jpg
2 دیدگاه · 1400/05/21 - 19:27 14 +
.....
.....

برای زنده ماندن به دو خورشید لازم هست یکی در آسمان یکی در قلب....

دیدگاه · 1400/05/19 - 18:25 5 +
zohreh
zohreh
images.jpg
♡عطی♡
♡عطی♡
من، جایِ تمام کسانی که دلتنگ نمی‌شوند برایت !
من، جایِ تمام کسانی که بی تابِ چشمهایت نیستن !
من، جایِ تمامِ کسانی که گفتند دوستت دارم و تو ماندی و ان ها نماندند!
من، جایِ تمامِ – یادم تو را فراموش – ها
من، اصلا جای خودِ خدا هم دلم برایت تنگ شده
نارنج خورشید
نارنج خورشید

رسم دنیا درهمین است آنکه آمد رفتنی ست
بعدِ رفتن نام نیکت بر زبانها ماندنی ست

تا توانی خلق را ازخود مرنجان با سخن
آنکه بالاتر نشیند ، آخرش افتادنی ست

عمرو جانت گرچه عمر نوح هم باشد ولی
شیشه ی عمرگرانم عاقبت بشکستنی ست

ثروتت بند است برشب شهرتت با یک تبی
عاقبت ثروت به دست وارثان بسپردنی ست

دل مبند بر مال دنیا ، مالِ دنیا بی وفاست
خرقه ی زرهم بپوشی سیم و زرنابردنی ست

yashar
yashar

تو را نمی بخشم...

نه برای ازار و اذیت های مداومت
نه برای معشوقه گرفتنت
نه برای کرور کرور دروغ هایت، نه برای
نماندن پای حرفهایت، تو را نمی بخشم...
بخاطر تمام کسانی که بعد از تو
نتونستم ذره ای دوستشان
داشته باشم...!!


dorogh5.jpg
دیدگاه · 1400/05/13 - 08:25 12 +
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

آمدى جانم به قربانت،
ولى بمان!
ماندنت آنقدر شيرين است،
كه تمامِ دير آمدنت را يک تنه جبران ميكند ...

yashar
yashar

از رها کردن نترس...

باور کن هیچ کس نمیتواند چیزی که مال توست
را ازت بگیرد
و تمام دنیا نمیتواند چیزی که مال تو نیست
را برایت حفظ کند..
همه چیز ساده است... زندگی عشق
دوست داشتن عادت کردن رفتن امدن
اما چیزی که ساده نیست باور این ساده بودن هاست
در حسرت گذشته ماندن یعنی:
از دست دادن امروزت...

AxVabastegi3.jpg
دیدگاه · 1400/05/9 - 03:27 9 +
علیرضا
علیرضا
زندگی لمس لحظه هاست
لحظه های بودن
لحظه های ماندن
لحظه های ترس وتنهايی
لحظه های عشق وشيدايی
“پس تا هستی زندگی كن”
لحظـه هاتون ناب
عصرتون بخیر
23628139-6236__2255.jpg
دیدگاه · 1400/05/6 - 16:59 5 +
.....
.....

بچه ها می خوام حذف بزنم کسی می دونه چطوریاست

yashar
yashar

نه اینکه دوسم نداشت...

داشت
اما برای ماندنش
کافی نبود..

10531490811816610806.jpg
دیدگاه · 1400/05/4 - 23:55 13 +
لیلی
لیلی
خاطره ی خوبِ ڪسی شو
حتی اگر قرار بر همیشه ماندن نیست
آنی شو ڪه وقتی در ذهنش آمدی
چشمانش تو را لو بدهند ...

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
5 دیدگاه · 1400/05/4 - 22:04 21 +
نارنج خورشید
نارنج خورشید

زندگی کوتاه است
نه‌ غمش می ارزد
ونه شادی ماندن دارد...
بهترین راه برایت این است
که بخندی وبخندی وبخندی
به غمش...
به کمش..
وزیادی ...
وهمش...

دیدگاه · 1400/05/4 - 16:32 10 +
لیلی
لیلی
زندگی کوتاه است
نه غمش می ارزد! و نه شادی ماندن دارد!
بهترین راه برایت این است؛
که بخندی و بخندی و بخندی(:
به غمش!
به کَمَش!
به زیادی!
و هَمَش!7 دیدگاه · 1400/05/4 - 16:13 19 +
hooman
hooman
ﺯﻣﺎﻥ ﭼﻴﺰ ﻋﺠﻴﺒﺴﺖ …
ﻣﻴﺪﻭﺩ …
ﺟﻠﻮ ﻣﻴﺮﻭﺩ..
ﻭﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻴﺖ ﺭﺍ ﻳﺎ ﻛﻬﻨﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻳﺎ ﻋﻮﺽ !!
ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺩﺭﻭﻧﺸﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﺸﻮﺩ !!!
ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻳﺮ ﻳﺎ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻛﺪﺍﻣﺸﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪﻧﻰ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻛﺪﺍﻣﺸﺎﻥ
ﺭﻓﺘﻨﻰ !!!
ﻣﻦ ﺩﻋﺎ ﻣﻴﻜﻨﻢ
ﺯﻣﺎﻥ ﺑﮕﺬﺭﺩ ﻭ ﺩﻧﻴﺎ ﭘﺮ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻯ ﻭﺍﻗﻌﻰ ….
ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻯ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﺯﻣﻴﻦ !
دیدگاه · 1400/05/1 - 21:39 6 +
صفحات: 3 4 5 6 7

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ