یافتن پست: #ماه-قشنگم

∂ғάяί
∂ғάяί
اگر بنــاست فــدای شوم
می خورم
که فـدای @mehrrsa می شـوم ...

IMG_20211210_122313_085.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
به داشتن یک صورت نیست،
به یک ،
و قشنگه مثل M ♥️
IMG_20211107_222021_727.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
را در برابرم میکنی !
میپرسی یا ؟!
در میگویم فقط M ♥️
IMG_20211107_190628_041.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
وقتا اونقد برات میشه
که تو صفحه
خاموش میکنم و میکنم ♥️
IMG_20211106_160315_687.jpg
مهرسا
مهرسا
یڪ نفر باید تا ابد ڪنارت باشد،
همین ڪه نگاهت به نگاهش افتاد،
حالت را از چشمانت بخواند ...
یڪ نفر ڪه بی هیچ حرفی
بشنود صدای دلت را ...
باید آن یڪ نفر باشد تا تمامت برای او شود!!


IMG_20211105_134414_140.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20211104_175225_965.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20211104_030214_297.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20211103_143459_347.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
500x333_1569813668791237.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20211101_144446_399.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
با نیست گفتن و شنیدن ...!


IMG_20211101_144510_912.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
هوای
حرارت که میکنه...
IMG_20211031_193800_612.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20211031_183737_783.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
از کسی،
بدهکارِ است!
و
طلبِ از ...


IMG_20211030_161720_232.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
از دنیایم بگویم
و دور میگردم...❤
IMG_20211029_232838_917.jpg
صفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ