یافتن پست: #متن-سنگین

∂ғάяί
∂ғάяί
مراقب باش،
ناله‌ی ‌ها از روی نیست
هم که میکشه برای ،
نه دیگه!
IMG_20211110_211424_392.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20211110_203901_602.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
‏دنیا پر از که دلتنگ‌ترینن
اما نیستن قبول کنن کردن
و خواهی کنن...


∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20211107_204704_233.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
ها نفر در آرزوی به سر می برند
در نمی دانند
با از ظهر یک روز خود چه کنند...
IMG_20211107_202834_130.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
همون جایی کردم
که کردم اگه احساسمو بگم،
IMG_20211107_201924_761.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
يک " رنجاندی مرا
يک شادم نكرد...
نوشته
IMG_20211107_182144_182.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20211106_135849_496.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
به قول میدهم
که خواهی گشت
در کسانی که از
با روبه رو شد
IMG_20211106_133531_471.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
بزار واست بشه
‌ وقتا وقتی همیشه دسترس باشی
اولشون نیستی اینکه
میکنن میمونی...
IMG_20211106_130548_330.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20211104_225517_915.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20211104_223653_219.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
یه نباش که بهت بگن ؛
بعدش بمونن!
IMG_20211104_124218_938.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
دست بگیر،
اما با !
IMG_20211104_122048_942.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
های بسیاری روی دست ها می ماند،
نباشی ...
، انفجار هاست ...
IMG_20211104_120912_184.jpg
صفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ