یافتن پست: #محمد-مختاری

داتام
داتام
تنهایی فقط دور بودن از یک تن نیست؛ بلکه دور بودن و جدا ماندن از همهٔ چیزی است که می‌خواهیم باشد و نیست و می‌خواهیم باشیم و نیستیم.

photo_2021-11-02_19-26-54.jpg
7 دیدگاه · 1400/08/11 - 19:25 در اریا 4 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ