یافتن پست: #محمد_علی_فلاح

آدم بی دلیل یک آهنگ رو دوبار گوش نمیکنه
بی دلیل دوبار به چشمای هیچکسی نگاه نمیکنه
بی دلیل به یک نفر دو بار فرصت نمیده
هیچ تکراری بی دلیل تبدیل به تکرار نمیشه...11 دیدگاه · 1399/09/2 - 20:36 17 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ