یافتن پست: #مدارا

ꪑꪖડꪮꪮᦔ
ꪑꪖડꪮꪮᦔ

9708088875357.jpg
علیرضا
علیرضا

گریه هم بر غم این فاصله مرهم نشود

مثل یک قهوه که از تلخی آن کم نشود

روز و شب پیش همه روی لبم لبخند است

تا حواس احدی جمع به بغضم نشود

آرزو میکنم ای کاش دلش چون مویش

mohammad
mohammad
روزهایم عجیب دلگیرند

مثل آن جمعه ای که تب دارد

با دل من کمی مدارا کن

به خدا قلب هم عصب دارد...؟؟

فرید
فرید
گویند :
با مروت
مشکل این است که این
آنها را از هم داد...IMG_20211020_023658_978.jpg
دیدگاه · 1400/07/28 - 02:39 6 +
mohammad
mohammad
سخت است
قلم باشی
و دلتنگ نباشی
با تیغ مدارا کنی و سنگ نباشی
سخت است
دلت را بتراشند
و بخندی
هی با تو بجنگند و تو در جنگ نباشی..؟؟؟
؟؟
دیدگاه · 1400/06/17 - 13:16 7 +
بنیامین
بنیامین

اگر زن در عقد با مرد شرط كند.png
6 دیدگاه · 1400/06/6 - 02:53 2 +
mohammad
mohammad
سخت است
قلم باشی
و دلتنگ نباشی
با تیغ مدارا کنی و سنگ نباشی
سخت است
دلت را بتراشند
و بخندی
هی با تو بجنگند و تو در جنگ نباشی..؟؟؟
.
.

دیدگاه · 1400/06/2 - 22:46 8 +
akhi
akhi
اره غریبه که خصوصی پیام دادی فقط گمشو خب..خخخ
1053500x501_1429125817148170.jpg
azar
azar

خدایا

کسی اینجا به یادش نیست
دنیا زیر چشمان تو هست
یه عمر یادمون رفته که
دنیا دار مکافاته
فراموش میشه که اینجا
چه کارها کردیم
که روزی باید پیش تو برگردیم
خدایا
وقت برگشتن کمی با ما مدارا کن
شنیدم که اغوشت گرم هست
ما رو هم در اغوشت بگیر
دیدگاه · 1400/05/12 - 11:34 3 +
♛sepide♛
♛sepide♛
میگمااا ...

سینی رو گذاشتع این گوشع ... نبُردع تراس ک گربع یا چیزی کثیفش کنع ...

منم فرصت طلب ... اومدم چسبیدم بهش ... آخ اگع بدونین چ عطرُ بویی

پیچیدع توو خونع ... آدم مست میشع ...

مامان خوجگلم دارع نعنا خشک میکنع ... img src=
photo_2021-07-09_23-32-52.jpg
davood
davood
گفت ڪ گرگۍ خیره سر،،هست در نهاد هر بشر
لاجرم جاریست سترگ ، روز و شب مابین این انسان وگرگ
چاره این ڪار نیست ، صاحب داند چاره چیست
اۍ بسا انسان وپریش ، سخت پیچیده گلوۍ خویش
وۍ بسا زور آفرین ، هست در چنگال گرگ خود
هرڪه گرگش را دراندازد به ، رفته رفته مۍشود انسان پاڪ
آنڪه با گرگش مۍڪند ، خلق وخوۍ گرگ پیدا مۍڪند
وآنڪه از گرگش خورد هردم ، گرچه مۍنماید گرگ هست!
در جان گرگت رابگیر،واۍ اگر این گرگ گردد باتو پیر
روز گرڪه باشۍ همچو شیر،ناتوانۍ در گرگ پیر
گر یڪدگر را مۍدرند ، گرگ هاشان ورهبرند
اینڪه انسان است ابنسان ، گرگها مۍڪنند
وآن ڪه باهم محرمند،،،،،
4 دیدگاه · 1400/04/5 - 14:32 در A-D-M 12 +
علیرضا
علیرضا
.


دستم به جدایی برسد، رحم ندارم
بد شد "گذرِ پوست به دبّاغ نیفتاد"


با اینکه دلم گفته مدارا کنم اما
ای داد از این دوری و از عشق تو بی داد
photo_2021-06-18_09-31-28.jpg
دیدگاه · 1400/03/28 - 09:42 3 +
ൠ²0   φąɾìվa
ൠ²0 φąɾìվa
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا
دیدگاه · 1400/03/13 - 08:44 در Dele toofani 9 +
محسن
محسن

همیشه مراقب آدم‌های حساس زندگی‌مان هستیم،
مواظب رفتارمان، حرف زدنمان، چه بگویم چه نگویم هایمان،
نکند چیزی بگوییم و دلخورش کنیم،
اما آن آدمی که نجیب است، آن که اهل مدارا است و مراعات،
یادمان می‌رود رگ دارد، حس دارد، غرور دارد، آدم است! حرفمان، رفتارمان، حرکت‌مان چه خطی می‌اندازد روی دلش...


5 دیدگاه · 1400/02/4 - 19:19 7 +
علیرضا
علیرضا
از بزرگی پرسيدند:
معنی زن چيست؟

با تبّسم گفت: لوحی از شيشه است
که شفّاف بوده و باطنش را میتوانی ببينی.
اگر با مدارا او را لمس کنی؛ درخشش افزون می‌شود
و صورت خود را در آن مى بينی
اما اگر روزی آن را شکستی
جمع کردن شکسته هايش بر تو سخت می‌شود.
اگر احياناً جمعش کردی
که بچسبانی بين شکسته هايش فاصله می افتد و هر موقع دست به محل
شکستگی بکشی دستت زخمی ميشود.
زن اينچنين است پس آن را نشکن.
236x236_1585893056465320.jpg
دیدگاه · 1400/01/18 - 11:33 2 +
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ