یافتن پست: #مدتی

majid
majid
از کسانی كه زیاد دوستت دارم شنیده اند،بترسید...
ساکنانِ ساحل پس از مدتی به صدای دریا عادت میکنند
و دیگر سفر به زیباترین سواحل دنیا هم نمیتواند آنها را به وجد بیاورد!!
از آدم هایی که با شنیدنِ "دوستت دارم" چشمهایشان برق نمیزند...
ذوق نمیکنند...
دستانشان نمیلرزد...
و شما را به آغوش نمیکشند،بترسید!
این آدم ها؛
متهمانِ ردیفِ اولِ "مرگِ احساس" هستند!!
وگرنه شنیدنِ "دوستت دارم"؛
در همه جای دنیا،
واکنش های زیبای خاصِ خودش را دارد!
مهرسا
مهرسا
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﭘﻠﯽ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ …
ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﮐﻤﮏ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ …
ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﺷﺪﺕ ﺁﺏ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ، ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻪ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩ …
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺠﺎﺗﺘﻮﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻩ ! ﻭ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﻣﺮﺩ !!!
ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻣﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼﺵ ﺗﻮﻥ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﻣﺮﺩ !!!
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺁﺏ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩ .
ﺍﻣﺎ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ .…
ﺑﻴﺮﻭﻧﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻼﺷﺖ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻫﺴﺖ …
ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺧﺮﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪ، ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﻧﺎ ﺷﻨﻮﺍﺳﺖ .
دﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !
ﻧﺎﺷﻨﻮﺍ ﺑﺎﺵ ﻭﻗﺘﻰ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ

davood
davood
ابر خاموشم و آماده شده ام،،پشت پیدایش یڪ پنهان شده ام
ریشه در ندارد دل دریائۍ ما،،توفانی ام وراهۍ توفان شده ام
با پریشیده به زده ام ،، ڪولے پریهاۍ پریشان شده ام
مدتی در شوریده سرۍ سوخته ام ،، ناگهان چرخ زنان وارد شده ام
دامنم دایره در دایره گرفت ،، در زمین یڪسره چرخان شده ام
گردنده من بۍ شد ،،آنچه میخواستم از آن شده ام
قصر آئینه نشان شد باطن من ،، مثل فلق پنجره باران شده ام
دامن افشان به سراشیب پا زده ام ،، سنگ پران به در خانه شده ام
درد انسانۍ به دلم ڪشید ،، باورم شد ڪه مسلمان شدا ام ـ
دیدگاه · 1400/10/5 - 00:33 در A-D-M
majid
majid
بس کن ای عشق مگر "تا" شدنم کافی نیست
در دل ِ"هیچ کسی" جا شدنم کافی نیست

رازها داری و در پرده گرفتار شدم..
گره ِکور و معما شدنم کافی نیست

مدتی بود که دستان تو در دستم بود..
دربدر کردی و رسوا شدنم کافی نیست

یوسف از چاه در آمد به عزیزی برسد..
شهره ی شهر و زلیخا شدنم کافی نیست

دل ِسودا زده را پیش که باید ببرم..
این چنین بی کس و تنها شدنم کافی نیست

مثل ِباران شده بودم که تو دریا باشی..
عاقبت طعمه ی دریا شدنم کافی نیست

davood
davood
تــــــــــــــــو را بر نشــــاند او به
ڪــــــــه می آیــــــد !
ڪــــــــــــه ایــن دو در دارد ـ
سلام به دوستان عزیز
Reza
Reza
دخترعموم دعوتم کرد گروهش
اسم گروه این بود:
چت=حذف . متن=حذف . جوک=حذف . عکس=حذف
بعد از مدتی نوشتم:
چیکار کنیم اینجا پس..
اول حذفم کرد
بعد تو pv گفت:
این گروه رو درست کردم فقط برای آرامش و سکوت..????????
حالا فهمیدم چرا بعد سی سال هنوز خونه باباشه
eryt
eryt
داشتن باور مثبت
مثل آب دادن به یک دانه است
در ابتدا چیزی مشخص نمی شود
اما بعد از مدتی
میوه باور مثبت تان را خواهید چشید
محسن
محسن

چرا اینقد بی حس و حال شدن کاربرا ؟
یکیش خودم

مهرسا
مهرسا
@Farid
ترین ،
وقتی انتخاب بین و باشد …
تولدت-مبارک-5.jpg
؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟

سلام

دوستان عزیز از اینکه مدتی اینجا بودم و باعث آزار و اذیت بعضی دوستان شدیم با پست گذاشتنمون ،همکی به بزرگی خودتون ببخشید و حلال کنید پست
محسن
محسن

خدا بیامرز شاعر راست میگفت :

ده مرو !
ده مرد را احمق کند...

وقتی بعد از مدتی زندگی در روستا
بیایی تهران به این نتیجه میرسی


eryt
eryt
یک دختره دعوتم کرد گروهش
اسم گروه این بود:
چت=حذف . متن=حذف . جوک=حذف . عکس=حذف
بعد از مدتی نوشتم:
چیکار کنیم اینجا پس..؟؟؟؟
اول حذفم کرد
بعد تو pv گفت:
این گروه رو درست کردم فقط برای آرامش و سکوت..

سهراب انصافا قایقت جا داره داداش؟؟
♡عطی♡
♡عطی♡
نمیدانستم برایت کهنه شده ام ، هنوز مدتی نگذشته که برایت تکراری شده ام

مهم نیست ، برای همیشه تو را از یاد میبرم ،قلبم هم نخواهد، خاطرت را خاک میکنم

تو نبودی لایق من ، تو نبودی عاشق من ، میمانم با همان تنهایی و غم
☆  ꪑꪖડꪮꪮᦔ  ☆
☆ ꪑꪖડꪮꪮᦔ ☆

98053212000.jpg
eryt
eryt
داشتن باور مثبت
مثل آب دادن به یک دانه است
در ابتدا چیزی مشخص نمی شود
اما بعد از مدتی
میوه باور مثبت تان را خواهید چشید
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ