یافتن پست: #مدیران_گروه

...Mʌȥɪɣʌɾ...
...Mʌȥɪɣʌɾ...

سلام دوستای گلم

گروه ساختیم که دورهم باشیم، شاد باشیم رفیق واقعی باشیم برا هم.
اسم گروه هست :رفقای قدیمی یادشونه.
حدود چهار سال پیش من گروه به همین اسم داشتم و خیلی برام خاطره انگیزه.
دلم میخواد باهم دوباره خاطرات قشنگی بسازیم و دوستای خوبی برا هم باشیم، در گروه : شوک_باران.
از همراهیتون

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ