یافتن پست: #مرغ

فرید
فرید
تسخیرم کرده بود
خواستم بمانم
و کردن به ، تنها بود ...

IMG_20211123_023641_278.jpg
فرید
فرید
IMG_20211122_070300_431.jpg
فرید
فرید
بزن، در من
تنهایی من بی" "
به کدام عاشقانه هایش را ...

IMG_20211122_110458_547.jpg
فرید
فرید
هوا بزن بگو !
میخواهی بزنی...
هم که شده
ی به راه دارد
را با تمام احساس ...

IMG_20211122_100839_501.jpg
فرید
فرید
که می شود
هایم #دلتنگ تر می شوند
و به راهی که است
از آن کنی....

IMG_20211122_095402_446.jpg
فرید
فرید
IMG_20211122_070300_431.jpg
فرید
فرید
حــواســم را کنم
افــتــاد پــیــش
حالا مــانــده ام و کـه می پــرســنــد
کـجــاســت؟
مــگــر...IMG_20211122_053952_171.jpg
فرید
فرید
سرم از فكرِ خاليست؛
را كنم؟

IMG_20211117_002826_911.jpg
فرید
فرید
IMG_20211117_000758_892.jpg
فرید
فرید
IMG_20211116_234303_656.jpg
فرید
فرید
IMG_20211116_182513_399.jpg
علیرضا
علیرضا
تخم مرغ به این فراونی نمیدونم چرا گرونه
255047041_3103532523231356_1711990836538612006_n.jpg
دیدگاه · 1400/08/25 - 16:27 7 +
ꪑꪖડꪮꪮᦔ
ꪑꪖડꪮꪮᦔ

9708088875357.jpg
فرید
فرید
IMG_20211115_211022_464.jpg
ꪑꪖડꪮꪮᦔ
ꪑꪖડꪮꪮᦔ

8000741255510.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ