یافتن پست: #مصی-لطفی

داتام
داتام
پس از تو دنیا عینکی به چشمانم آویخته که جای شیشه، عکس تو روی آن قاب شده است. به هر کجای زندگی که نگاه می‌کنم تنها تورا میبینم. هرگاه بیادم افتادی به آسمان صاف در شب نگاه کن من به نهایتِ ستارگانِ شب دلتنگتم.


photo_2021-10-29_19-10-54.jpg
ROZ
ROZ
چقدر دلم ميخواهد از پوستين تظاهر به قوى بودنم بيرون بيايم و
بشوم همان دخترك ضعيف تا دستى دستم را گرم بگيرد و چشمى حواسش به من باشد كه مبادا مواظب خودم نباشم،
همان دخترى كه همه ى اميدش را بين دستهاى مادرش و شانه هاى قوى پدرش ميداند!
وقت بى قرارى هايم ،دلى باشد،چشمى باشد،آدمى باشد كه دستهايم را بگيرد و
در عمق چشمان نگرانم زل بزند و
بگوید ؛ من هستم غصه نخور، درست ميشود
اين روزها دلم يك اطمينان خاطر ميخواهد، دلشوره امانم را بريده است...

1548771520424994_orig.png

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ