یافتن پست: #معصومه_صابر

︶‿︶
︶‿︶
مرا صدا بزن
با نام ِ کوچکم
مرا صدا بزن
که عشق همین است شاید
به آواز ِ باران و بهار
نام ِ کوچک ِ کسی را صدا بزنی...
︶‿︶
︶‿︶
امشب
به خوابم بیا!!
ابری در چشمهایم مانده
که بی شانه هایِ تو
نمی بارد..
︶‿︶
︶‿︶
امشب
به خوابم بیا!!
ابری در چشمهایم مانده
که بی شانه هایِ تو
نمی بارد..
︶‿︶
︶‿︶
‌من ميروم ...
و ڪليد اين خانه ى دلگير را ،
زير هيچ گلدانى نخواهم گذاشت !
دلتنگ ڪه شدى ،
آمدى نبودم ،
نگرد !
باران هرگز شبيه آنچه بود ،
به آسمان بر نميگردد...
︶‿︶
︶‿︶

کاش می شد،
حال خوب را...
لبخند زیبا را...
بعضی دوست داشتن ها را...
خشک کرد،
لای کتاب گذاشت؛ و نگهشان داشت...
︶‿︶
︶‿︶
آدم
چقدر خالیست از خودش
وقتی پُر است از یادِ کسی...{-a128-}

❤️❤️
︶‿︶
︶‿︶
‌من ميروم ...
و ڪليد اين خانه ى دلگير را ،
زير هيچ گلدانى نخواهم گذاشت !
دلتنگ ڪه شدى ،
آمدى نبودم ،
نگرد !
باران هرگز شبيه آنچه بود ،
به آسمان بر نميگردد...
︶‿︶
︶‿︶
مرا صدا بزن
با نام ِ کوچکم
مرا صدا بزن
که عشق همین است شاید
به آواز ِ باران و بهار
نام ِ کوچک ِ کسی را صدا بزنی...
︶‿︶
︶‿︶
امشب
به خوابم بیا!!
ابری در چشمهایم مانده
که بی شانه هایِ تو
نمی بارد..
︶‿︶
︶‿︶
هر کجا باشی
بهار همانجاست
مثلِ قلبِ من...
︶‿︶
︶‿︶
‌من ميروم ...
و ڪليد اين خانه ى دلگير را ،
زير هيچ گلدانى نخواهم گذاشت !
دلتنگ ڪه شدى ،
آمدى نبودم ،
نگرد !
باران هرگز شبيه آنچه بود ،
به آسمان بر نميگردد...
︶‿︶
︶‿︶
مرا صدا بزن
با نام ِ کوچکم
مرا صدا بزن
که عشق همین است شاید
به آواز ِ باران و بهار
نام ِ کوچک ِ کسی را صدا بزنی...
︶‿︶
︶‿︶
امشب
به خوابم بیا!!
ابری در چشمهایم مانده
که بی شانه هایِ تو
نمی بارد..
EHSAN
EHSAN
من که گنجشکم،دلم برگی ست در آغوشِ باد
شیر هم باشم دلم میمیرد از دلتنگی ات...

ROZ
ROZ
خواستم ببینم دوری یعنی چه؟!
یعنی چند بار عقربه‌ی ساعت را دوره کردن؟
چند بار صبح را به شب رساندن؟
یعنی چند فرسنگ؟
چند کوه و دریا در میان؟!
دیدم،
دوری تنها به دل است!
تنها به دل...

معصومه_صابر
صفحات: 1 2 3

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ