یافتن پست: #معصومه_صابر

ROZ
ROZ
بخند!
هنوز می شود
از گوشه ی لبخندت
خورشیدی برداشت
برای فردا...
معصومه_صابر

ROZ
ROZ
-یک فنجان یادت کافیست تا باران بند نیاید
تا صبح ،پشت پنجره بنشیند
و انگشتش را جلوی دهانش بگیرد
رو به گنجشک ها ، که هیس!
آرام بگیرید،
اینجا کسی توی فنجانش
ماه را دارد هنوز!

ROZ
ROZ

عطر ِکسی اینجاست

که هرگز از اینجا نگذشته..‌.

"معصومه_صابر"
ROZ
ROZ
گاهی بگو
بیشتر اما سکوت کن!
بگذار بدانی
که هنوز چشم هایت خواندنی اند!
بگذار بدانی
آیا هنوز کسی هست
که سکوتت را گوش دهد؟؟

ROZ
ROZ
آدم چقدر خالی ست از خودش

وقتی پر است از یادِ کسی... ⁦ ️⁩

# معصومه_صابر
ROZ
ROZ

هر کجا باشی
بهار همانجاست!

مثلِ قلب من...

ROZ
ROZ
گوشه قلب تمام آدم ها
یک صندلی خالی است
و باد همیشه از همان سمت
آدم ها را می برد
سمتی که کسی باید باشد
و نیست...

ROZ
ROZ
زخم را پنهان کن حتی از خودت

جز نمک در مشت دنیا هیچ نیست ...


معصومه_صابر
1562517870387249_large.jpg
ROZ
ROZ
همیشه کلمه ای هست...
که وقتی آوا می شود
می شود " هیچ " !
و هیچ ، گاهی ...
تمام ِ حرف های یک آدم است...
و پس از آن است که آدم...
لال می شود...


معصومه_صابر
236x290_1556827578087115.jpeg
ROZ
ROZ
گاهی
تقدیر را قلبِ آدم می نویسد .
نگاه کن به قلبت !
به خیالِ دقیقِ قلبت
" همان "
همان خیالِ دقیق
تقدیرِ توست . . .

1549208120501329_large.jpg
ROZ
ROZ
اصیل باش و با خودت صادقانه رفتار کن
اصیل بودن چیزی ورایِ شجره نامه ی آدم هاست .
اصالت ، صداقت با خویشتنِ خویش است و آرامش ِقلب
آنگونه که سکوت و آرامش در چشم ها و لبخندت پیداست
و آدمیان اینگونه از تو می گویند : " قلب ِ او آشیانه ی هزار پرستوست ... "
اصیل باش . . . !

236x246_1549081642368923.jpg
ROZ
ROZ
عبور کن
چون نسیم
چون لبخند
چون سرانگشتان آفتاب!
ذره ذره های جهان را ببوس!
و عبور کن
بی کلام و بی قضاوت!

236x295_1562775834599416.jpeg
صفحات: 1 2 3

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ