یافتن پست: #مـــــن

farhad
farhad

آدم‌ها فکر می کنند اگر یک بار دیگر متولد شوند، جور دیگری زندگی
می کنند، شاد و خوشبخت و کم اشتباه خواهند بود.
فکر می کنند می توانند همه چیز را از نو بسازند، محکم و بی نقص!
اما حقیقت ندارد..
اگر ما جسارت طور دیگری زندگی
کردن را داشتیم،
اگر قدرت تغییر کردن را داشتیم،
اگر آدمِ ساختن بودیم،
از همین جای زندگیمان به بعد را
مى ساختيم ...

farhad
farhad

‌ ‌ ‌ ‌میدونی عید یعنی چی ؟

‌ یعنی، ع : عزیزم
ی : یادت نره
‌ ‌ ‌ د : دوستت دارم


♡❤♛ IRAJ ♛❤♡
♡❤♛ IRAJ ♛❤♡

بیا بیا دل ستم دیده مــــرا عاشق تر کــــن


بیا بیا دل چــو آتش به سینه را خاکســـــتر کـــــن

، جان شیرینی،،،،عشق آفرینی

در آسماــــــن دل،مـــه و پروینـــــــی
mataleb_www.gahar_.ir_09.10.97-10.jpg
majid
majid
تلــخ یعـنـــے...
تــــو نبـــآشــــے و مـــــن...

دردامــــــــــو روے دیــــوار...
مجازے بنویسم...
علیرضا
علیرضا
دردم ایــــن نـــیـسـت کـــــه

او عــــاشــــق نـــیــسـت ،

دردم ایــــن نــیــسـت کــــــــه...

مــعــشـــوق مــن از عــشــق تـهــی اسـت ،

دردم ایــــــن است کــــــه......

بــــا دیـــــدن ایـــــن ســردی هــــا ...

مـــــن چـــــرا دل بـــســتــم؟
Lena
Lena

مرا دختر خانـــــــوم می نامند…

مضمونی که جذابـــیتش نفـــس گیــراست…

دنیــــای دختــرانـــه من ..

نه با شمــــع…نه با عروســـک معنـــا پیدا نمیکنـــد…

76BE2659-C8B3-4CBC-B0AB-6C6E684D4A53.jpeg
davood
davood

مـــــــــن , تــــــــــــو ام

مـــــــرا بــــــه بــــــاز مـــــده ـ
علیرضا
علیرضا
دنـــیـــاے ﺗﻨـــــﻬﺎیـے ﻣـــــﻦ

شـــــرف داره بــــہ
بــــہ ﺑــــــﻮﺩﻥ ﺑــــــﺎ ڪـسے

ڪہ ﻫـــــﺮ ﺑــــﺎﺭ

ﺩﻟـــﺶ ﺑﻪ ﻫـــﻮﺍے

دیگـــریﻣﯿـــــﭙﺮﺩ
photo_2021-04-25_17-18-48.jpg
♡عطی♡
♡عطی♡
گُـفـــت:مـــــن چـــــے تـــــم؟
گُـفـــــتـــــم:عـــــشـــــقـــــم...
گُـفـــت:فـقـط عــشــقـــت؟
گُـفـــــتـــــم:نَـــــفـــــســــــــــے..
گُـفـــــت:نـــــبـــــاشـم چـے مـیـــــشـــــہ؟
گُـفـــــتـــــم:دیـــــگـــــہ دُنـــــیـــــارومـیـــــخوام چـــــیڪـار...
گُـفـــــت:واســـــم چـــــیڪــارامـیـڪنے؟
گُفـتـــــم :دُنـــــیـاروبـــــہ آتـیـــــش مـیڪـــــشـم...
گُـفــــــت:دوسـتــم دارے؟
گُـفـــــتــــــــــم:بـــــیشـــــتــــــــــرازخودم..
گُـفــــــت:مـیتـــــونـــــے ثابـــــت ڪُـــــنـــــے؟
گُفـتــــــم:لــــــــب تَـــــرڪُن...
گُـفــــــــــت:اگـــــــہ دوســـــتـــــــــــــــم دارے بـــــیــــــــــخیـــــالـــــــــــــــم شـــــــــــــــو...:(
♡عطی♡
♡عطی♡
ســــــمـــــت مــــــــن

مـــــــے آیــــیــــــــد

مــــســــڪـن بـــــخــــــوریــــد

بــــــخـــــــــــــــدا

مـــــن خـــــــــود دَردم
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

هر

وسوسہ شیرین خواستنت در مـــــن ؛ صدایَت میـــــزند..!!!500x500_1612415..

500x500_1612415112959528742.jpg
davood
davood
بــــــراۍ از دست تــــــڪان نده
مـــــن را همین نزدیڪی
ڪــــــــرده ام ـ

دیدگاه · 1399/10/18 - 16:51 در A-D-M
♡عطی♡
♡عطی♡
یـکــــی کــــلمه می نویـــــســـــد
یــکـــی جـــــمله ها را می بــــلعـــــد
و مـــــن خطـــــ به خطـــــ تــــــ♥ــــــو را می بـــ ــویــ ـــم
علیرضا
علیرضا
به چـه بــهانه اي

مي خواهــــي

من را فرامــوش کني؟

آن هم،درسـت زمانـي که

مـــــن . . .

با هر بهانه اي

تـو را به يـاد مي آورم!!

photo_2020-12-10_11-08-00.jpg
علیرضا
علیرضا
خواســـــتم تا ته این قصه بمانم که
نشــــد
غزلـــــی از ته دل با تو بخوانم که
نشـــــد
خواســــتم حادثه باشم، که بیفتم به
دلــــت
لذت عشـــــق به خونت بدوانم که
نشـــــد
خواســـــتم اشک مرا پاک کنی در
بغلـــــت
تن در آغـــــوش غریبت برهانم که
نشـــــد
خواستم دست تو بر شانه ی من تکیه
کـــنی
و تو را مال دل خویـــــش بدانم که
نشــــد
خواســـتن نیست توانستن و مـــــن از
ته دل
خواســــتم آتش عشقی بنشانم که
نشــــد....نشد ..
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ