یافتن پست: #مهران

از هیچ به هیچ میروم من گاهی
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
بگذار که آشیانه ای داشته باشم
در بینه دل تو خانه ای داشته باشم
بگذار میان این همه مشکی و تیره
چون تو همه شب ستاره ای داشته باشم[لینک ضمیمه]
2-whatisthebig-768x461_4yi9.jpg
دیدگاه · 1401/05/12 - 22:01 6 +
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
ستاره ها و فلک فرشه زیر پای تو اند
هر آنچه در نظر آید که آشنای تو اند
مرا ز شورش افلاک و خلق ترساندی
که خنده های دلم حاصل از بلای تو اند[لینک ضمیمه]
نکات-کویرنوردی-5.png
1 دیدگاه · 1401/05/8 - 21:38 3 +
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
گاهی قدم زدن ها، مقصد ندارد ای دوست
هر جا که دل پسندد، آنجا روم که نیکوست[لینک ضمیمه]

poem-about-walking.jpg
5 دیدگاه · 1401/05/4 - 19:44 6 +
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
بیا دمی سخن بگو که گاه گاه آخر است
نگاه کن به قلبه من که این نگاه آخر است
بیا تمام عمر را خلاصه کن در این حضور
تمام شد پیاده شو که ایستگاه آخر است

[لینک ضمیمه]
marg-3.jpg
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
چشم گریانی که گاهی فکر تو خندان کند
درد بی درمان که گاهی فکر تو درمان کند
[لینک ضمیمه]هوا-از-چند-درصد-گاز-نیتروژن-تشکیل-شده-است؟.jpg
دیدگاه · 1401/04/30 - 20:33 7 +
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
فراق یار و غمه یار باشد و من و دل
که چند دوست چنین داشتن بود مشکل
[لینک ضمیمه]
صورت-های-مختلف-آب-در-خاک.jpg
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
حال من خوش نیست اما با تو بهتر می شود
رو به راهه رو به راهه رو به راتر می شود
در میان جنگه بین دردها با قلب ما
خنده های تو برای قلب سنگر می شود

مهران

.
.
میم مثل مادر
برای من تمام حروف تو هستی
همه چیزها صدای تو دارند

[لینک ضمیمه]

روز1-مادر-مبارک.jpg
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
تمام عالم اگر دشمنی کند با ما
رفیق و سرور ما ماند علی ولی الله
تمام غصه ی عالم اگر شود سهمم
همین خوشی بسمان کو علی بود مولاH1151.jpg
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
درد طلب نکرده مراد و ز سوی دوست
این درد ها از اول خلقت مرید اوست
[لینک ضمیمه]
Beautiful-text-about-nature-1.jpg
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
حال مرا نپرس سبب شو که خوب باشم من
عیبم بپوش تا که تهی از عیوب باشم من
با درد ها چه کرده که چندی همیشه خندانم
در چهره ام ببین تو که در رفت و روب باشم من
[لینک ضمیمه]
1562331459_5712.jpg
دیدگاه · 1401/04/28 - 21:27 5 +
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
عشق مهمانی درد است که مهمانش نیست
بوسه ای از لب مرگ است که خواهانش نیست

[لینک ضمیمه]


متن-در-مورد-مرگ-4.jpg
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
گاهی هر آنچه هست فقط روی ماه توست
گاهی بیا به دل که فقط جایگاه توست
گاهی تمام خلق تو را داد میزند
جز دل تمام خلق ببین سر به راه توست[لینک ضمیمه]
3595830.jpg
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
با درد ها مجادله کردن قیام نیست
ما میرویم و بر دل دشمن قوام نیست
آن دل که برد مهر مرا از خیال خویش
در مهر او به عالم و آدم دوام نیست


شاید برای سنگ شدن راه ساده است
این خاک ها همیشه صدای تو میدهند

.
.
.

[لینک ضمیمه]

شاخص-112-3.jpg
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
گاه گاهی در میان خار ها گل می کنم
در میان درد بر گل ها تامل میکنم
تا برای وصل آیم راه دشوار است و سخت
دل چو دارد یاد تو تا مرگ تحمل میکنم
4096205150246341557417319127922509483175.jpg
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
از هیچ به هیچ میروم من گاهی
تو همانی که از آن شدت وحشت خوبی
من همانم که خودم وحشی خوبان هستم

[لینک ضمیمه]
1436702_730.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ