یافتن پست: #ميكشد

Baran_a1989
Baran_a1989

بانو! لطفاً عاشق مردهايشو ...

45D1D96B-E242-4003-A1EF-A79CA5D6179A.jpeg
6 دیدگاه · 1399/08/15 - 17:37 11 +
EHSAN
EHSAN
سردترين فصل سال زمستان نيست ! آغوش كسى ست
كه جسمش در كنار تو
و فكرش جاى ديگرى نفس ميكشد !
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
هر كسياشبه طريقي#
يكي با يك#
يكي با يك#
و يكي با يك خاطره يتمام#
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۰۲۹_۲۳۰۰۱۳.png
مجید f45
مجید f45
نگاهم اما...
گاهي حرف ميزند...
گاهي فرياد ميكشد...
و من هميشه به دنبال كسي ميگردم
كه بفهمد يك نگاه خسته
چه مي خواهد بگويد...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ