یافتن پست: #مُدارا

❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥

فقط ما نیستیم که خورده‌ایم
همه‌ی آدم‌ها زخم خورده‌اند
به هر کس که نگاه می‌کنم،
همه‌شان زخم خورده‌اند
انسانِ بی‌زخم، نیست
انسان، تنهامی‌کند؛
مُدارا می‌کند تا بلکه زخم‌هایش را فراموش کند.

IMG_۲۰۲۲۰۲۱۳_۰۲۳۰۴۸.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ