یافتن پست: #میچسبد

zohreh
zohreh

..‌.

Screenshot_۲۰۲۱۰۷۰۵-۱۷۲۵۳۵_WhatsApp.jpg
20 دیدگاه · 1400/04/14 - 17:28 15 +
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛

[ کرونا که رفت

بروید درِ خانه ی کسی که دوستش دارید ،
بگویید بیآ برویم
میخوآهم دوستت داشته باشم ..
که همانا زندگی
با دوستت دارم های بغل دار بیشتر میچسبد
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛

[ کرونا که رفت

بروید درِ خانه ی کسی که دوستش دارید ،
بگویید بیآ برویم
میخوآهم دوستت داشته باشم ..
که همانا زندگی
با دوستت دارم های بغل دار بیشتر میچسبد
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
[ کرونا که رفت
بروید درِ خانه ی کسی که دوستش دارید ،
بگویید بیآ برویم
میخوآهم دوستت داشته باشم ..
که همانا زندگی
با دوستت دارم های بغل دار بیشتر میچسبد
sobhan
sobhan

هنوز هم از تمام کارهای دنیا ، دلبستن به دلت بیشتر به دلم میچسبد

دیدگاه · 1399/04/17 - 12:10 4 +
mastane
mastane
کسی را نگه دار که بداند ده ثانیه مانده به انفجار ؛ کدام سیم را قطع کند که قصه نمیرد و از دست نرود ...کسی را انتخاب کن که اسلحه اش قبل از شلیک قفل میکند و خنجرش از شدت بی تجربگی بریدن بلد نباشد!
از همان هایی که ذوقِ چای عصرِ کنارِ پنجره را داشته باشد. حتی حوصله ی بی‌حوصلگی هایت و دلشوره های وقت و بی وقتت را. آدم باید تا وقتی که جانی مانده برای عزیزم گفتن و جانم شنیدن، کسی را پیدا کند که بلد باشد کجا و چه وقت دوستت دارم گفتن‌اش بغل هم داشته باشد ...که زندگی با دوستت دارم های بغل دار بیشتر میچسبد.

[ مریم قهرمانلو
jd
jd

سرخ پوست ها داستان عقابی را میگویند که وقتی عمرش به آخر نزدیک شد، چنگال هایش بلند شده و انعطافِ گرفتن طعمه را دیگر ندارد..
نوک تیزش کند و بلند و خمیده میشود و شهبال های کهنسال بر اثر کلفتی پَر به سینه میچسبد و دیگر پرواز برایش دشوار است.

آنگاه عقاب است و دوراهی: بمـیرد یا دوباره متولد شود ولی چگونه؟؟ عقاب به قله ای بلند میرود نوک خود را آنقدر بر صخره ها میکوبد تا کنده شود و منتظر میماند تا نوکی جدید بروید. با نوک جدید تک تک چنگال هایش را از جای میکَند تا چنگال نو درآید.

و بعد شروع به کندن پَرهای کهنه میکند.
این روند دردناک 150 روز طول میکشد ولی پس از 5 ماه عقاب تازه ای متولد میشود که میتواند 30 سال دیگر زندگی کند.

برای زیستن باید تغییر کرد.
درد کشید...
از آنچه دوست داشت گذشت.
عادات و خاطرات بد را از یاد برد و دوباره متولد شد.
یـــــا بايد مُرد...
انتخاب با خودِ توست...

JD
1b9691fb1a-5eb61bac7a1ed8d4008ba714.jpeg
دیدگاه · 1399/02/30 - 08:05 4 +
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

متن های زیبا در مورد پدر و مادر

خونه ی بابا...!

همون جاییه که کلیدش رو هیچکس نمیتونه ازت بگیره،

همون جایی که چه ساعت 3صبح بیای چه ساعت3عصر از آمدنت خوشحال میشوند... درش 24ساعت شبانه روز برای تو باز است...

همون جایی که وقتی میگویند دلتنگ اند، واقعا دلتنگ اند...

همون جایی که سر یخچالش میروی و هرچی میخواهی میخوری.

همون جایی که حتی اگر هوس کمیاب ترین خوراکی ها را هم کنی برایت می آورند.

همون جایی که همه دعوایت میکنن و غر میزنند تا غذایت را تا آخر بخوری.

همون جایی که گل وگیاه هایش به طرز عجیبی رشد میکنند.

آن جا قندهایش شیرین تر است...

نمک هایش شور تر است...


پرتغال هایش مزه ی پرتغال میدهند...

غذاهایش خوشمزه تر است...

آنجا کوفته ها و کتلت ها وا نمیروند...

حتی عدس پلو با آن قیافه ی مسخره اش مزه ی بهشت میدهد...

آنجا بالشت ها نرم ترند..

پتوها گرم ترند...

آنجا خواب به عمق جان آدم میچسبد...

دیدگاه · 1399/02/18 - 12:27 5 +
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛

این روز ها هوای زندگی پس است چنگی بر دل

این روز ها هوای زندگی پس است
چنگی بر دل نمیزند...
لطفا کمی بیشتر حواستان به اطرافتان باشد...
بیشتر از این زندگی را به کام هم تلخ نکنید
و خودتان را از لذت داشتن حال خوب، محروم نکنید!
لبخند بزنید لطفا!
به عابری که در حال عبور از کنار شماست،
کودکی که درحال بازی کردن است،
به پیرمردی در حال گذر از خیابان،
یا پیرزنی که ناخداگاه برایت آرزوی پیر شدن میکند...!
لبخند بزنید؛
گاهی یک لبخند، عجیب میچسبد بر جان و دل آدمی
و تمام خستگی‌هارا از تن میپراند
درست مثل چای داغ وسط زمستان...!
دنیا، به اندازه ی کافی سخت میگیرد
لطفا به خودتان سخت نگیرید
و بدون منت و هیچ چشم داشتی، خوب باشید!
باور کنید کوتاه ترین فاصله میان هرکسی،
به اندازه ی یک لبخند ناقابل بر لب هایتان است...!
حتی اگر فکر میکنید تنهایید،
به تصویر خودتان در آینه سلام بدهید و بخندید؛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛

این روز ها هوای زندگی پس است چنگی بر دل

این روز ها هوای زندگی پس است
چنگی بر دل نمیزند...
لطفا کمی بیشتر حواستان به اطرافتان باشد...
بیشتر از این زندگی را به کام هم تلخ نکنید
و خودتان را از لذت داشتن حال خوب، محروم نکنید!
لبخند بزنید لطفا!
به عابری که در حال عبور از کنار شماست،
کودکی که درحال بازی کردن است،
به پیرمردی در حال گذر از خیابان،
یا پیرزنی که ناخداگاه برایت آرزوی پیر شدن میکند...!
لبخند بزنید؛
گاهی یک لبخند، عجیب میچسبد بر جان و دل آدمی
و تمام خستگی‌هارا از تن میپراند
درست مثل چای داغ وسط زمستان...!
دنیا، به اندازه ی کافی سخت میگیرد
لطفا به خودتان سخت نگیرید
و بدون منت و هیچ چشم داشتی، خوب باشید!
باور کنید کوتاه ترین فاصله میان هرکسی،
به اندازه ی یک لبخند ناقابل بر لب هایتان است...!
حتی اگر فکر میکنید تنهایید،
به تصویر خودتان در آینه سلام بدهید و بخندید؛
مریم
مریم

آدم باید تا وقتی که جانی مانده برای عزیزم گفتن و جانم شنیدن، کسی را پیدا کند که بلد باشد کجا و چه وقت
دوستت دارم گفتن‌اش بغل هم داشته باشد ...
که زندگی با دوستت دارم های بغل دار بیشتر میچسبد
IMG_۲۰۲۰۰۲۱۹_۱۷۰۹۳۴.jpg
دیدگاه · 1398/12/4 - 13:09 12 +
شادی
شادی

چرا خودمان را به نفهمی زده ایم...
عزیز من
به پیر به پیغمبر کسی اگر واقعا تو را بخواهد،واقعا دوستت داشته باشد

قدمش را کج برنمیدارد
میداند تو روی حضور چه آدمهایی در زندگی اش حساس هستی خودش این آدم های اضافی را از زندگی اش پاک میکند
میداند نگاهش به کجا باشد
میداند چه چیز هایی نگوید چه کارهایی نکند که تو ناراحت نشوی
به خدا اگر عاشق باشد میداند...
انقدر نگو این کار را نکن،این جا نرو،آن جا را نگاه نکن،این حرف را نزن،به من توجه کن،حواست به من باشد...
فایده ندارد عزیز من...
یک بار گفتی میگذاریم پای توجه و حساسیت تو...
ولی دیدی باز هم تکرار کرد دیگر ساکت شو و بیشتر از این شخصیت خودت را کوچک نکن...
آدم عاشق مانند خمیر بازی میماند هر چه تو بخواهی محکم تر او را بگیری او هم بیشتر به دست میچسبد و رهایت نمیکند
ولی آدمی که عاشق نباشد مانند ماهی زنده میماند،او مدام تکان میخورد و تو محکم تر او را میگیری
در حالی که ماهی را هر چه محکم تر بگیری راحت تر از دستت لیز میخورد


دیدگاه · 1398/12/4 - 09:27 3 +
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
این روز ها هوای زندگی پس است چنگی بر دل

این روز ها هوای زندگی پس است
چنگی بر دل نمیزند...
لطفا کمی بیشتر حواستان به اطرافتان باشد...
بیشتر از این زندگی را به کام هم تلخ نکنید
و خودتان را از لذت داشتن حال خوب، محروم نکنید!
لبخند بزنید لطفا!
به عابری که در حال عبور از کنار شماست،
کودکی که درحال بازی کردن است،
به پیرمردی در حال گذر از خیابان،
یا پیرزنی که ناخداگاه برایت آرزوی پیر شدن میکند...!
لبخند بزنید؛
گاهی یک لبخند، عجیب میچسبد بر جان و دل آدمی
و تمام خستگی‌هارا از تن میپراند
درست مثل چای داغ وسط زمستان...!
دنیا، به اندازه ی کافی سخت میگیرد
لطفا به خودتان سخت نگیرید
و بدون منت و هیچ چشم داشتی، خوب باشید!
باور کنید کوتاه ترین فاصله میان هرکسی،
به اندازه ی یک لبخند ناقابل بر لب هایتان است...!
حتی اگر فکر میکنید تنهایید،
به تصویر خودتان در آینه سلام بدهید و بخندید؛
خواهید دید آینه، چطور جوابتان را خواهد داد!
حال خوب، درست در یک قدمی شماست!
برای به دست آوردنش،
دستتان را که نه...
دلتان را بیاورید
و
لبخند بزنید...
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
از همان هایی که#
کنارِداشته باشد.
حتی حوصله ی‌حوصلگی هایت#
وهایو بی وقتت را.
چه وقتدارم‌اش
# بغلداشته باشد
کهدوستت دارم هایدار#
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۰۳۰_۱۷۰۲۱۲.jpg
مجید f45
مجید f45

در فصل زمستون که لبو میچسبد / آغوش و فشار و گفتگو میچسبد

پس شعله بخاری ها را کم کن

که فقط زیر پتو میچسبد !!!

دیدگاه · 1398/07/23 - 09:50 4 +
صفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ