یافتن پست: #نابرابری

hamedasrafi
hamedasrafi
چشمت به ‌چشمِ ما و دلت پیش دیگریست
جای گلایه نیست کـه این رسم دلبریست

هـرکس گذشت از نظرت در دلت نشست
تنها گناه آیــنـه ‌هـا زود بـاوریـسـت

مهرت به ‌خلق بیش‌ تر از جور بر من است
سهم بـــرابـر همـگان نابرابریست

دشنــام یا دعای تو در حق من یکیست
ای آفـتاب، هـر چـه کنی ذره‌ پـروریست

ساحل جـواب ســرزنــش مـــوج را نداد
گاهی فقط سکوت سزای سبک‌ سریست

دیدگاه · 1401/01/26 - 00:32 4 +
majid
majid
چشمت به ‌چشمِ ما و دلت پیش دیگریست
جای گلایه نیست کـه این رسم دلبریست

هـرکس گذشت از نظرت در دلت نشست
تنها گناه آیــنـه ‌هـا زود بـاوریـسـت

مهرت به ‌خلق بیش‌ تر از جور بر من است
سهم بـــرابـر همـگان نابرابریست

دشنــام یا دعای تو در حق من یکیست
ای آفـتاب، هـر چـه کنی ذره‌ پـروریست

ساحل جـواب ســرزنــش مـــوج را نداد
گاهی فق
majid
majid
چشمت به ‌چشمِ ما و دلت پیش دیگریست
جای گلایه نیست کـه این رسم دلبریست

هـرکس گذشت از نظرت در دلت نشست
تنها گناه آیــنـه ‌هـا زود بـاوریـسـت

مهرت به ‌خلق بیش‌ تر از جور بر من است
سهم بـــرابـر همـگان نابرابریست

دشنــام یا دعای تو در حق من یکیست
ای آفـتاب، هـر چـه کنی ذره‌ پـروریست

ساحل جـواب ســرزنــش مـــوج را نداد
گاهی فقط سکوت سزای سبک‌ سریست
majid
majid
چشمت به ‌چشمِ ما و دلت پیش دیگریست
جای گلایه نیست کـه این رسم دلبریست

هـرکس گذشت از نظرت در دلت نشست
تنها گناه آیــنـه ‌هـا زود بـاوریـسـت

مهرت به ‌خلق بیش‌ تر از جور بر من است
سهم بـــرابـر همـگان نابرابریست

دشنــام یا دعای تو در حق من یکیست
ای آفـتاب، هـر چـه کنی ذره‌ پـروریست

ساحل جـواب ســرزنــش مـــوج را نداد
گاهی فقط سکوت سزای سبک‌ سریست

majid
majid
چشمت به ‌چشمِ ما و دلت پیش دیگریست
جای گلایه نیست کـه این رسم دلبریست

هـرکس گذشت از نظرت در دلت نشست
تنها گناه آیــنـه ‌هـا زود بـاوریـسـت

مهرت به ‌خلق بیش‌ تر از جور بر من است
سهم بـــرابـر همـگان نابرابریست

دشنــام یا دعای تو در حق من یکیست
ای آفـتاب، هـر چـه کنی ذره‌ پـروریست

ساحل جـواب ســرزنــش مـــوج را نداد
گاهی فقط سکوت سزای سبک‌ سریست

2obnybpa7ojog5ry88.gif
علی
علی

چشمت به چشم ما و دلت پیش دیگری ست
جای گلایه نیست که این رسم دلبری ست

هرکس گذشت از نظرت در دلت نشست
تنها گناه آینه ها زودباوری ست

مهرت به خلق بیشتر از جور بر من است
سهم برابرِ همگان نابرابری ست

دشنام یا دعای تو در حق من یکی ست
ای آفتاب! هرچه کنی ذرّه پروری ست

ساحل جواب سرزنش موج را نداد
گاهی فقط سکوت سزای سبکسری ست

zohreh
zohreh
زن زیبـاســت …
چه آن زمان که از فرط خستگی چهره اش در هم است…
چه آن زمان که…
خود را می آراید از پس همه خستگیهایش…
چه آن زمان که فریاد می زند
بر سرت و تو فقط حرکت زیبای لبهایش را مبینی…
چه آن زمان که کودکی جانش را به لبانش رسانده
و دست بر پیشانی زده و لبخند می زند…
زن زیباست..
آن زمانی که …
خسته از همه تُهمت ها و نابرابریها باز فراموشش نمی شود؛
مادر است، همسر است.
زن زیباست …
635939877-samatak-com.jpg
علیرضا
علیرضا
فقر، برخی را روانه بیمارستان روانی کرده است

رضا شیرالی دبیر کمیته روانپزشکی اجتماعی انجمن روانپزشکان:
فقر و نابرابری می‌تواند سلامت جسم و روان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، مراجعات بیماران روان به روانپزشکان افزایش یافته است.

در سه سال اخیر شوک‌های اقتصادی زیادی داشتیم که هرچه می‌گذرد، نتایج آن را بیشتر می‌بینیم. در این مدت ابتلا به بیماری‌های روان، مرا
photo_2021-07-02_09-49-33.jpg
فیس بوک ایران
فیس بوک ایران
اگر تو ثروتمند باشی، سرما یک نوع تفریح می شود تا پالتو پوست بخری، خودت را گرم کنی و به اسکی بروی… اگر فقیر باشی برعکس، سرما بدبختی می شود و آن وقت یاد می گیری که حتی از زیبایی یک منظره زیر برف متنفر باشی. کودک من! تساوی فقط در آن جایی که تو هستی وجود دارد مثل آزادی. ما تنها توی رَحِم مادر برابر هستیم.

اوریانا فالاچی

davood
davood

امید وارم داش من پیدا نکنم !


تا اونجایی من متوجه شدم ، در غرب خانومها تا جنگ دوم بسیار با اخلاق تر و پوشیده
بودن ، ولی از بعد جنگ یه حالت دیده میشه و در کمتر از دو سه دهه
شکل زنان کلا دگرگون میشه ،
به نحوی که انگار هیچ کمال وسقفی براشون وجود نداره !
حالا بنظرتون آیا منتفع شدن یا متضرر ؟

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ