یافتن پست: #نادر-ابراهیمی

داتام
داتام
عاشق، شب را به خاطر شب بودنش دوست دارد، نه به خاطر آنکه می‌توان نادیده‌اش گرفت، خویشتن را در محبس اتاقی محبوس کرد، و به قتل‌ عام تصویرها و اصوات موسیقیایی شبانه مشغول شد. عاشق خواب آلوده نیست، شیفتهٔ بیداری‌ست. عاشق، صدای نسیم شبانه را عبادت می‌کند. تا ایاز. عاشق جدی است امّا عبوس نیست.

photo_2021-12-07_20-38-53.jpg
دیدگاه · 1400/09/16 - 20:40 در اریا 5 +
داتام
داتام
خیلی چیزها اعتبارشان در دشوار بودن‌شان است. زندگی هم فی‌الواقع آسان نیست. البته می‌شود آسانش گرفت؛ امّا همانقدر که آسانش بگیری از عُمقش کاسته می‌شود، و این نشان میدهد که عمق، دشوار است و دلپذیر.

photo_2021-11-11_19-56-18.jpg
دیدگاه · 1400/08/20 - 19:57 در اریا 4 +
داتام
داتام
خداوندا! در هیچ لحظه تنهایم مگذار، که جُرأتِ تنها ماندن و تنها جنگیدن در من نیست. خداوندا! در هیچ نَفَسی دستِ محبّتت را از روی سرم برندار، که بی مهرِ تو ذلیلم، هیچم، کم از هیچم.

photo_2021-11-11_19-39-12.jpg
دیدگاه · 1400/08/20 - 19:39 در اریا 3 +
داتام
داتام
دلگیر نشدن، کار آسانی نیست. ظرفیت میخواهد. هر کس که گفت من ابداً دلگیر نمی‌شوم. بدان که از ارتفاع دلگیری سخن می‌گوید.

photo_2021-09-06_14-31-15.jpg
دیدگاه · 1400/06/15 - 14:30 در اریا 7 +
داتام
داتام
همیشه از عشق سخن باید گفت.
بی عشق، روزگارت را زندگی سیاه خواهد کرد.
بی عشق، مصیبت است برخاستن، کار کردن، خُفتن،
نگاه کردن، راه رفتن، نفس کشیدن.
بی عشق، هیچ سلامی طعمِ سلام ندارد...
و هیچ نگاهی عطرِ نگاه...

دیدگاه · 1399/03/18 - 15:54 6 +
داتام
داتام
ایمان دارم که عشق، تنها تعلق است.
عشق وابستگی است.
انحلال کامل فردیت است در جمع.
عشق مجموع تخیلات یک بیمار نیست.
آنچه هر جدایی را تحمل ناپذیر می‌کند اندیشه‌ی پایان آن جدایی است.
زندگی، تنهایی را نفع می‌کند و عشق، بارورترین تمام میوه‌های زندگی است.
بیاموز که محبت را از میان دیوارهای سنگی و نگاه‌های کینه توز، از میان لحظه‌های سلطه‌ی دیگران بگذرانی.

دیدگاه · 1399/02/16 - 12:55 8 +
ROZ
ROZ
زندگی، قبل از هرچيز زندگیست.
گل می‌خواهد، موسيقی می‌خواهد، زيبايی می‌خواهد.
زندگی، حتی اگر يكسره جنگيدن هم باشد، خستگی در كردن می‌خواهد. عطر شمعدانی‌ها را بوييدن می‌خواهد.
خشونت هست، قبول؛ اما خشونت، اصل كه نيست، زايده است، انگل است، مرض است. ما بايد به اصلمان برگرديم.
زخم را -كه مظهر خشونت است- با زخم نمی‌بندند.
با نوار نرم و پنبه پاک می‌بندند، با محبت، با عشق...

236x314_1540538237683105.jpg
داتام
داتام
ﻗﻠﺐ، ﺧﺎﮎ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺭﺩ ..... ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻫﺮ ﺩﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ آﻥ ﺑﻨﺸﺎﻧﯽ، ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺍﻧﻪ ﭘﺲ ﻣﯽﺩﻫﺪ! ﺍﮔﺮ ﺫﺭﻩﺍﯼ ﻧﻔﺮﺕﮐﺎﺷﺘﯽ، ﺧﺮﻭﺍﺭﻫﺎ ﻧﻔﺮﺕ ﺩﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﻧﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﯼ، ﺧﺮﻣﻦﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺍﺷﺖ......
دیدگاه · 1399/02/15 - 19:35 4 +
داتام
داتام
نمی‌شود که تو باشی، من عاشق تو نباشم..... نمی‌شود که تو باشی درست همین‌طور که هستی و من، هزار بار خوب‌تر از این باشم و باز، هزار بار، عاشق تو نباشم... نمی‌شود، می‌دانم نمی‌شود که بهار از تو سبزتر باشد...
دیدگاه · 1399/02/15 - 19:25 6 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ