یافتن پست: #ناظم-حکمت

داتام
داتام
محبوب من
دل بستن به تو مثل شادمانی نفس کشیدن است در یک درخت زار پوشیده از برف.

photo_2022-03-04_09-56-57.jpg
ROZ
ROZ
به تو اندیشیدن
زیباست و امید بخش
همچون
گوش سپردن به خوش‌ترین ترانه‌ها
با زیباترین صداهای روی زمین

88181654_1485998941571862_2587058923963401942_n.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ