یافتن پست: #نایسفان

لیلی تورڪ
لیلی تورڪ
⌫ وقتی با یکی از ته ❤ میخندی
هیچوقت نمیکنی که چند سالشه،
چی تنشه ، یا قدش چقدره! و
این یعنی همه جوره دوستش داری♡7f3be06f-7625-4b7b-867c-39c940922af4.jpeg.jpg
لیلی تورڪ
لیلی تورڪ
هوا هم که باشد
جمعیتی در [ ] است
که ام نمی گذارد... *-*The Lane.jpeg.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220421_231638_134.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220707_223607_172.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220707_124958_909.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220707_115023_370.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
که شب، ماه را، دارم
که صبح، آفتاب را، دارم
حس با ❤ تا ابد، در یک در بسته..
بی پنجره، تنها
چنین دوستت دارم Y را....

IMG_20220707_005329_674.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220707_001713_042.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220707_000325_607.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220601_001738_944.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
وقتی Y
میگیرم میذارم رو قلبم تا حس کنی...

IMG_20220531_104341_316.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220706_231539_989.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220706_220455_130.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220625_160051_229.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
❤ از برایِ من حیاتی تری


IMG_20220626_134825_749.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ