یافتن پست: #نشــــان

davood
davood
تــــــــــــــــو را بر نشــــاند او به
ڪــــــــه می آیــــــد !
ڪــــــــــــه ایــن دو در دارد ـ
سلام به دوستان عزیز
davood
davood
با سیـــــاه شب در آمیخته ایم
در جام بـــــاده ریخته ایم
از بـــــاد سحــر ما را جــــوئید
با نفـــــس در آمیخته ایم ـ
دیدگاه · 1400/02/17 - 01:53 در A-D-M
علیرضا
علیرضا
آدمـــها را مهـــم نکنـــید

همانطــور که زیرشـــان
را ـــــــــــــــ
خـــط میکشیــــد ،،،

به آنــها نشــــان دهیــد که بلــــدید

( دورشــــان ) را
علیرضا
علیرضا
بـعـضـــی هــــــــــــــا
آنقدر ســـــاده عزیــــــز می‌شوند
کـــه فکــــر نبودنشــــان هـــم
تمـــام نفس‌هـــایت را به شمـــاره
می‌انــدازد...

photo_2020-11-21_22-35-02.jpg
علیرضا
علیرضا
مـیــدانم براے من نیستی

اما دلی ڪه تنـــــگ باشد

این حــــرف هارا نمیفهمد..

مهربان تر از مــ ـــن دیدے

نشــــانم بده...ڪسی ڪہ

بارها بســــوزانیش و باز


هم با عشــق نگاهت ڪند
photo_2020-11-15_16-54-59.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ