یافتن پست: #نـــــــــــــــــــــــــــ..

davood
davood
مــےِ خـــــــــــــــــــــــــــــــــواهـــم ،،، ،،،
بـــــر ســــــر دارمــــــــــــــــت امـــا ندارمـــــــــــت
اے مــــــن ڪــــہ سراســـــــــــــر اے
تـــــــــــــــــــا مــے شمـــــــــــــــــــــــارمــت ،،،
امــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارمت ،
در خیــــــــــــــــــــــال ،،،
چــــــــــــون اشــــــــــــــــــــڪـ ،،،
بـــــــــر مـــے گـــــذارمــت ،،،
امــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارمت.
دیدگاه · 1399/03/24 - 20:47 در A-D-M

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ