یافتن پست: #نفهمی

♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛

اقدام کن چه درست باشه چه غلط
آدما کارشون اینه بگن نمیتونی ヅ


[لینک ضمیمه]


٠•●♤Farid♧●•٠
٠•●♤Farid♧●•٠
کسی را مهم نیست؛
را بگیر و بزن.
احساس، کارِ هر نیست!

IMG_20220120_095059_440.jpg
♡♡
♡♡

حال دل پرسیدی و گفتم که خوبم بارها خوبم اما خوب ویرانم ؛ نفهمیدی مرا...


IMG_20220108_175934_186.jpg
دیدگاه · 1400/10/19 - 11:54 8 +
Reza
Reza
لباسها در آب کوتاه میشوند و برنجها دراز.
در درازای زندگی لباس باش
و درپهنای آن برنج
و اگر عمق این پیام را نفهمیدی
بدان که تنها نیستی،
چون منم نفهمیدم..
دیدگاه · 1400/10/18 - 11:51 7 +
Reza
Reza
هیچوقت نفهمیدم چرا وقتی ناخودآگاه زبونت رو گاز میگیری دردت میاد ولی وقتی از قصد اینکارو میکنی هیچ دردی نداره ،

الان هم نمیفهمم که چرا داری زبونتو گاز میگیری
9 دیدگاه · 1400/10/6 - 11:45 4 +
majid
majid
شده آیا که نفهمی که چه مرگت شده است؟
من دقیقاَ به همین حال دچارم امروز

دیدگاه · 1400/10/6 - 09:22 4 +
علیرضا
علیرضا

عاشق زمستان و برفم ، او را نمی دانم …

من و زمستان ، هیچوقت او را نفهمیدیم.

دیدگاه · 1400/10/1 - 10:05 3 +
محسن
محسن

..


Screenshot_۲۰۲۱۱۲۲۰-۱۹۳۳۳۳_MoboTel.jpg
majid
majid
شده آیا که نفهمی که چه مرگت شده است؟

من دقیقاَ به همین حال دچارم هرروز....

دیدگاه · 1400/09/29 - 10:59 3 +
majid
majid
میگویند
فرشته هاهمیشه هستند
و برایت ازخدا
آرزوهای زیبا
تمنامی کننـد
فرشته ی اول مادرت
فرشته ی دوم پدرت
دستهایشان
آنقدرگرم است
قلبهایشان آنقدربزرگ
است که بادعایشان
عاقبتمان بخیرمیشود
Reza
Reza
فرهنگ لغت ايراني ها :
۱- بیششرف = خیلی خوشگلی!
۲- توله‌ سگ = خیلی میفهمی!
۳- کرره‌ خر = خیلی باهوشی!
۴- کثثافت = خیلی دوست‌داشتنی‌ای!
۵- عوضی = خیلی زرنگی!
۶- لامصصب = خیلی کار بلدی!
۷- دیوونه = خیلی عزیزی!

۱- دوست عزیز = خیلی نفهمی!
۲- آدم حسابی = خیلی بی‌شخصیتی!
۳- مهندس = خیلی خنگی!
۴- دکتر = خیلی گیجی!
۵- دانشمند = خیلی بیشعوری!
دیدگاه · 1400/09/23 - 14:08 8 +
مهرسا
مهرسا
همانی که توانی بکشانیما را به...

IMG_20211126_215342_760.jpg
Reza
Reza
داستان ما ايرانيا:ﺍﮔﺮ ﻋﻘﺪ ﮐﺮﺩ : ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ ﻫﺎ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩ : ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ ﻫﺎﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺷﺪ : ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ ﻫﺎ
ﺭﻓﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ : ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ ﻫﺎﻗﺒﻮﻝ ﺷﺪ : ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ
ﺍﻓﺘﺎﺩ : ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺪ : ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪﻥ : ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ
ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪﻥ : ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ ﻫﺎﺷﻮﻫﺮﺵ ﺳﺮﺵ ﻫﻮﻭ ﺍﻭﺭﺩ : ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ ﻫﺎ
ﻃﻼﻕ ﮔﺮﻓﺖ : ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪﻭ ﺁﺧﺮﺷﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﭼﺸﻤﻤﻮﻥ ﺯﺩن
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻩ ﺍﯾﻨﺎ ﭼﻄﻮﺭ ﭼﺶ ﺧﻮﺭﺩﻥﺧﻮﺍﻫﺸﺄ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺘﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ
ﺍﮔﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﺕ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺨﻨﺪ ﺍﻣﺎ کسی نفهمه
دیدگاه · 1400/09/3 - 15:53 12 +
Reza
Reza
هیچوقت نفهمیدم
چرا وقتی ناخودآگاه زبونتو گاز میگیری
دردت میاد ولی وقتی از قصد اینکارو میکنی هیچ دردی نداره ،الانم نمیفهمم که چرا داری زبونتو گاز میگیری ....
بابا شوخی کردم
دیدگاه · 1400/09/3 - 15:44 9 +
⭐تک ستاره
⭐تک ستاره
شما تا زمانی که نفهمید چه چیزی در سایه های شب پنهان است
نمی توانید شب بیدار بمانید.
دیدگاه · 1400/09/1 - 23:11 در اریا 4 +
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ