یافتن پست: #نواختنِ

︶‿︶
︶‿︶
یه رو در نظر بگیر دوستم
پیانو هشتاد و هشت تا داره !
بی انتها نیستن !
این که بی انتهایی
و با اون کلیدها آهنگی رو می نوازی که بی انتها و پر از
یادمون باشه که:
زندگی کلید های بیشمار نیست!
همین کلید های اندک، به زیبایی است


مریم
مریم


زندگی سازی است
و زندگی کردن نواختنِ آن ساز
برایِ آن‌که آهنگِ دل‌انگیزی بسازی
باید راه و رسمِ ساز را بلد باشی
باید سازَت را کوک کنی
باید کوک کردنِ ساز را بیاموزی
فاصله‌ها را رعایت کنی
نظم را بیاموزی
صدا و سکوت هر دو سازنده‌ٔ آهنگِ زندگی‌ست
باید با طبیعت هماهنگ باشی تا
در سمفونیِ خلقت ناکوک ننوازی
تا وقت هست سازت را کوک کن
و با طبیعت همراه شو
و در جشنِ زندگی پا‌به‌پایِ روزگار بساز و برقص...
دیدگاه · 1398/04/20 - 10:21 3 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ