یافتن پست: #نیم_بند

∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

یا به میدان
یابیا


کاهلانه همیشه به نفع دشمن است

هیچ موجودی نفرت انگیز تر از عاشقنیست ... {-35-}

♥️

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ