یافتن پست: #هرچه_پیش_آید_خوش_آید

mina
mina
‍#دوریس_دی

وقتی که فقط یک دختر بچه بودم
از مادرم پرسیدم در آینده چه میشم؟
زیبا می شوم؟ پولدار می شوم؟
مادرم گفت:
روی عمر پوشیده س
هر چه پیش آید خوش آید

وقتی که تازه یک بچه مدرسه ای بودم
از معلمم پرسیدم: باید دست به چه کارهایی بزنم؟
باید نقاشی بکشم؟
یا آهنگ بسازم؟
گفت آینده از آن ما نیست،
که بخوایم بدونیم
هر چه پیش آید خوش آید.
وقتی که بزرگ شدم و دل باختم
از دلبرم پرسیدم :
چی سر این عشق میاد؟
آیا همه ی روز اش گل و بلبله؟
دلبرم گفت :
کی می دونه چی پیش میاد
هر چه پیش آید خوش آید . . .!
photo_2020-01-20_22-12-49.jpg
دیدگاه · 1398/10/30 - 22:14 25 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ