یافتن پست: #هوشنگ

∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
نیز خواهانمی دانمت، می دانمت ... {-35-}
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
می را چه اثر به پیش چشمت...


هوشنگ_ابتهاج
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
گر بگويم

كه" تو "
در خون مني

بهتان نيست...

داتام
داتام
زندگی زیباست ای زیبا پسند
زنده اندیشان به زیبایی رسند

آن قدر زیباست این بی بازگشت
کز برایش می توان از جان گذشت

شاخه ها را از جدایی گر غم است
ریشه هاشان دست در دست هم است...

َAli Yn
َAli Yn

تو در من زنده ای

من در تو

ما هرگز نمی میریم...!


@tina

tina
tina
دانی؟!!
که آرزوی توست تنها در دلم

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
هرسوی موج فتنه گرفته‌ست و زین میان
آسایشی که هست مرا، در کنار توست ...

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
نگاهت میکنم خاموش و
خاموشی زبان دارد..
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
چه مغرورم...!
ولی آنقدر زنجیرم به احساسم
که تا رد می شوی
کج می‌کنم سمتِ تو راهم را...
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
هنوز صبر من
به قامت بلند آرزوست...
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
عشق من و تو؟ ... آه
این هم حکایتی ست
اما، در این زمانه که درمانده هرکسی
از بهر نان شب،
دیگر برای عشق و حکایت
مجال نیست ...
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
دل بسته ام به باد به بوی شبی که زلف
بگشایی و مشام مرا مشک بو کنی
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
تو بخوان...
نغمهٔ ناخواندهٔ من !

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
در دلم آهسته می گرید کسی ...

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
از چشم من ببين
كه چه غوغاست در دلم...
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ