یافتن پست: #هیچگاه

داتام
داتام
یکی از خصوصیات روزگار ما این است که بسیاری از مردم از تنهایی وحشت دارند: تنها بودن برای فرد نشانهٔ ناکامی اجتماعی است، چرا که اگر کسی بتواند بر آن غلبه کند هیچگاه تنها نمی‌ماند.

photo_2021-11-02_19-32-55.jpg
دیدگاه · 1400/08/11 - 19:31 در اریا 3 +
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

هیچگاه به خاطر “هیچکس” دست از “ارزشهایت” نکش
چون زمانی که آن فرد از تو دست بکشد ، تو می مانی و یک “من” بی ارزش !!

هیچ تکه گاهی ابدی نیست,

داتام
داتام
گاهی ما خودمان باعث شکست خودمان در مهم‌ترین حادثهٔ زندگی می‌شویم! دل سپردن به کسی که ارزش ندارد و در عین حال دل کندن از کسی که میان همهٔ آدم‌ها ارزش پرستیدن هم دارد. گاهی دوباره به کسی که نابودمان کرد فرصتی برای جبران میدهیم و عین خیالمان هم نیست آدم‌ها هیچگاه تغییر نمی‌کنند؛ و گاهی کسی که برای بار دوم به‌ سراغمان می‌آید را بی‌دلیل پس میزنیم. ما گاهی از هر دشمنی در مقابل خودمان دشمن‌تریم.


photo_2021-09-22_19-31-02.jpg
دیدگاه · 1400/06/31 - 19:31 در اریا 3 +
majid
majid

هیچگاه هم آغوشی را با عشق مقایسه نکن

هیچکس در رختخواب نامهربان نیست....

دیدگاه · 1400/06/27 - 10:39 5 +
♡عطی♡
♡عطی♡
بهترین جفت درجهان خنده و گریه است

آنها هیچگاه یکدیگررا همزمان ملاقات نمیکنند

ولی

اگر آن دویکدیگر راملاقات کردند

آن لحظه بهترین لحظه زندگی شماست

آرزو می‌ کنم امروز بهترین جفت اتفاق بیفتد
♡عطی♡
♡عطی♡
تو را هیچگاه نمی توانم از زندگی ام پاک کنم

چون تو پاک هستی

می توانم تو را خط خطی کنم

که آن وقت در زندان خط هایم

برای همیشه ماندگار میشوی

و وقتی که نیستی

بی رنگی روزهایم را با مداد رنگی های یادت رنگ می زنم
akhi
akhi
یادمان باشد که هیچگاه لبخندمان را در آیینه جا نگذاریم
شاید این لبخند تمام روز کسی را عوض کند!
دیدگاه · 1400/06/13 - 07:25 4 +
فرید
فرید
شناخته نمی شود،
در جدایی...


IMG_20210902_233422_478.jpg
دیدگاه · 1400/06/11 - 23:56 8 +
akhi
akhi
انسانیت ملاک پیچیده ای ندارد !
همینکه در میان مردم زندگی کنیم ،
ولی هیچگاه به کسی ؛
زخم زبان نزنیم …
دروغ نگوییم …
کلک نزنیم …
دلی را نشکنیم …
سوء استفاده نکنیم …
و حقی را ناحق نکنیم …

یعنی انسانیم …!
دیدگاه · 1400/05/30 - 08:47 6 +
ممد آقا ♤
ممد آقا ♤


و عمق عشق

هیچگاه شناخته نمی شود

مگر در زمان فراق…

جبران خلیل جبران


zohreh
zohreh

...

unnamed.jpg
1 دیدگاه · 1400/05/21 - 10:02 15 +
♡عطی♡
♡عطی♡
و عمق عشق

هیچگاه شناخته نمی شود

مگر در زمان فراق…

جبران خلیل جبران
علیرضا
علیرضا
موفق ترین
انسانهاآنهایی نیستند
که به ثروت یاقدرت رسیده اند،
بلکه،
کسانی هستند کہ
هیچگاه دیگران رانرنجانده اند،
دل کسی را نشکسته اند و باعث
غم واندوه هیچکس نشده اند
دیدگاه · 1400/04/23 - 11:27 6 +
mohammad
mohammad

و تو هیچگاه نخواهی فهمید

که من با یاد همان دقایقی که کنار هم بودیم ،

سال هایی را که بی تو گذشت زنده مانده ام !

2 دیدگاه · 1400/04/7 - 13:27 11 +
mahyar
mahyar
شناسنامه ها ...
معیارهای خوبی برای ماندن آدم ها کنارتان نیستند !
این امضاها ، مهرها و اثر انگشت ها هیچگاه یک نفر را سهم شما نمی کند ...
خودتان را آنقدر پایبند این تعهدهای کاغذی نکنید
آنقدر که یادتان برود تعهد واقعی را باید جای دیگری بدهید
جایی در قلب تان ...
جایی در ذهن تان ...
آنجاست که باید روزی چند بار با قاطعیت به خودتان بگویید :
اینجا خانه‌ اوست
و او
تنها مالک تمام من است !
اگر فکر می کنید
با داشتن نام کسی در شناسنامه تان برای همیشه تصاحبش کرده اید
سخت در اشتباهید !
آدم ها برای ماندن کنار کسی
امضا نمیخواهند ...
وفاداری می خواهند
محبت می خواهند !!


دیدگاه · 1400/04/7 - 08:02 7 +
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ