یافتن پست: #وقتاییم

∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220417_203839_943.jpg
raha
raha

یه وقتاییم هیچ حرفی نداری فقط صداش میکنی ک بودنشو حس کنی..

EHSAN
EHSAN
ولی وقتاییم که سرد بود نمیفروختمش به آتیش بعضیا آقای قاضی:)
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

ولی وقتاییم که سرد بود نمیفروختمش به آتیش بعضیا آقای قاضی:)

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
ولی وقتاییم که سرد بود نمیفروختمش به آتیش بعضیا آقای قاضی:)
EHSAN
EHSAN

[وقتاییم که سرد بودی نمیفروختمت به آتیش بعضیا!]

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
وقتاییم که سرد بودی نفروختمت به آتیش بعضیا(:
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
‏اینقدر دوستش داشته باشی که وقتاییم که کنارت نیست با تمام وجود حسش کنی

@Specificts
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

یه وقتاییم هیچ حرفی نداری فقط صداش میکنی ک بودنشو حس کنی...!

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ