یافتن پست: #ويلفرد_پترسون

mina
mina
در کنار آنهایی باش
که نور می‌آورند
و جادو می‌کنند،
آنها که با چوب جادویی کلام،
گفتار، نگاه،
رفتار و منشِ ویژه خودشان
تو و جهان را متحول می‌کنند
و همه بازی‌ها را به هم می‌زنند.

کسانی که قصه‌های زیبا می‌گویند
و تو را به چالش می‌کشند
و تغییرت می‌دهند.
کسانی که به تو اجازه نمی‌دهند
که خودت را دستِ‌ کم بگیری
و افق زندگی‌ات را کوچک بپنداری.
این جادوگران با قلب‌های تپنده
و پر شور،
قبیله اصلی تو هستند
و باید کنارشان بمانی . . .!!

photo_2020-01-23_15-32-02.jpg
6 دیدگاه · 1398/11/3 - 16:33 28 +
ROZ
ROZ
عکس و تصویر من به تمام آدم هایی که به هر بهانه ای در طول شبانه روز با ...
در کنار آنهایی باش که نور می‌آورند و جادو می‌کنند،
آنها که با چوب جادویی کلام، گفتار، نگاه، رفتار و منشِ ویژه خودشان، تو و جهان را متحول می‌کنند
و همه بازی‌ها را به هم می‌زنند...
کسانی که قصه‌های زیبا می‌گویند و تو را به چالش می‌کشند و تغییرت می‌دهند...
کسانی که به تو اجازه نمی‌دهند که خودت را دستِ‌کم بگیری و افق زندگی‌ات را کوچک بپنداری...
این جادوگران با قلب‌های تپنده و پر شور،
قبیله اصلی تو هستند و باید کنارشان بمانی...
.

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ