یافتن پست: #ياسمن-مهديپور

داتام
داتام
من و تو همچون خورشيد و ماه هيچ‌وقت به‌هم نخواهيم رسيد فقط می‌توانيم از دور هم را بی‌دریغ دوست داشته باشيم. از دور روزهای رفتهٔ بدونِ هم را تماشا كنيم. از دور دلتنگی‌هايمان را به آغوش بكشيم. می‌انديشم به اينكه گاهی چقدر سهم آدم‌ها نرسيدن می‌شود.

photo_2022-01-14_16-04-51.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ