یافتن پست: #پ

پدرام
پدرام
بابام رفته کربلا ،از اونجا هی پیام میده برو انباری دبه شرابمو تکون بده خراب نشه
پدرام
پدرام
با مامانم حرفم شد که مقصرم ایشون بود
اومد گفت ببخشید پسرم
رفتم آشپزخونه زدم یه لیوان رو شکوندم گفتم اینا اگه بهم چسبید شکستگی دل منم درست میشه
معذرت خواهیشو پس گرفت
بعد یه دور کتکم زد و گفت میری یه دست کامل از این لیوان میگیری میاری
بعد از اون متوجه شدم همیشه حق با ماماناس.
پدرام
پدرام
ولی بنظرم حضرت مریم خیلی خونواده ی آپدیتی داشته. شما الان برو یه هفته نباش بعد برگرد بگو از خدا حامله ام...
خونواده برت میگردونن به سمت خدا
پدرام
پدرام
وقتی داری مخ میزنی چرا بهش میگی من مث بقیه‌ی پسرا نیستم؟!

حیوون مگه ما چمونه؟!؟؟
پدرام
پدرام
اگه پول
قیافه
اخلاق
ادب
برات اهمیت نداره،
بیا پی وی
үάşίღ
үάşίღ
پس از سفر های بسیار و
عبور از فراز و فرود امواج این دریای طوفان خیز
بر آنم که در کنار تو لنگر افکنم
بادبان برچینم
پارو وانهم
سکان رها کنم
به خلوت لنگرگاهت در آیم
و در کنارت پهلو بگیرم
آغوشت را بازیابم...[لینک ضمیمه]
موزیک: سفر با تو


285662c22cfd941aef4ddb4e034bed2c.jpg
محسن
محسن

هوا اینقدر گرمه که اونی که می گفت آرش بی تو سردمه هم عرق سوز شده

[لینک ضمیمه]

milad2016
milad2016
حکایت خیلیاست
یارو میخواست اسبشو حرص بده
سوار خر شد.
تو خوب باش اونی که فهمید پیشت می مونه
اونی که نفهمید لیاقتش خرسواریه.

پدرام
پدرام
میرم پشته باباتو کیسه بکشم.
( کثیف ترین دروغی بود که تو بچگیم شنیدیم)????

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
علیرضا
علیرضا
پدروفرزند
FWY9vPfXwAAAzvJ.jpg
پدرام
پدرام
می گویند منبر را از چوب درخت گردو می سازند
که بسیار محکم و با کیفیت است.
درخت گردو علاوه بر چوب مرغوب،
سایه و بار خوبی هم دارد.
اما درخت چنار میوه ندارد، سایه درست و حسابی
هم ندارد، از آن چوبه دار میسازند.
دعوای این دو درخت در شعر استاد شهريار شنیدنی ست!

گفت با طعنه منبری به چنار:
سرفرازی چه میکنی؟ بی بار!
نه مگر ننگ هر درختی تو؟
کز شما ساختند چوبه دار!

پس بر آشفت آن درخت دلیر،
رو به منبر چنین نمود اخطار؛
گفت: گر منبر تو فایده داشت،
کـار مردم نمی کشید به دار!
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥

هیچ چیز بـہ عنوان בختر یا پسر کامل وجوב نـבاره
؋ـقط کسے رو پیـבا کن کـہ بـہ انـבازـہ کا؋ـے تلاش کنـہ
تا خوشحالیتو ببینـہ פּ بخواב باهات رشـב کنه،
کسے کـہ براے ا؋ـکارت احترام قائل شـہ פּ
בر کنار آرامش بهت اعتماב بـہ نـ؋ـسِ بوבن بـבه.
حالا میخواב ر؋ـیق باشه، عشق باشـہ یا בوست ..

IMG_۲۰۲۲۰۶۲۵_۱۴۲۴۴۹.jpg
5 دیدگاه · 1401/04/11 - 12:22 12 +
علیرضا
علیرضا
آغازش با من بود ولی از پایانش بی خبر آن قدر دور از هم و نزدیکی آرزو دیرزمانی است که نبودن بودنم احساس می شود
دیدگاه · 1401/04/11 - 10:13 1 +
علیرضا
علیرضا
اندکی آنسوتر از عشق می رسی به جاده های نامش نفرت شهرتش حسرت این بود پایان عشق در سایه سار فراموشی ها خط پایان می رسد اما نه برای من نه برای تو آن کس که هوای کهنه را نشخوار می کند تا مرگ لحظه ها را ببیند
دیدگاه · 1401/04/11 - 10:06 2 +
علیرضا
علیرضا
ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست هر چه آغاز ندارد نپذیرد انجام
دیدگاه · 1401/04/11 - 10:00 4 +
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ