یافتن پست: #پائولو-کوئلیو

داتام
داتام
لحظاتی هست که زندگی آدم‌ها را از هم جدا می‌کند ، فقط برای اینکه هر دو بفهمند چقدر برای هم مهم‌اند ...


photo_2022-05-02_22-36-15.jpg
دیدگاه · 1401/02/12 - 22:37 در اریا 5 +
zohreh
zohreh
هیچ‌کس سرش آنقدر شلوغ نیست، که زمان از دستش در برود و شما را از یاد ببرد همه چیز بر می‌گردد به اولویت‌های آن آدم… اگر کسی به هر دلیلی تو را یادش رفت، فقط یک دلیل دارد! “تو جزو اولویت‌هایش نیستی”

اصلا مهم نیست تو چند ساله باشی من هم سن وسال تو هستممهم نیست...
داتام
داتام
هر جا قلبت باشد گنجت هم همانجاست. قلب تو زنده است، همچنان به آنچه برای گفتن دارد، گوش بسپار، هرگز نمی توانی قلبت را خاموش کنی و حتی اگر وانمود کنی به او گوش نمی دهی باز همیشه در درونِ سینه ات به تکرار نظرش درباره زندگی و جهان ادامه می دهد. هیچ کس نمی تواند از قلبش بگریزد. برای همین بهتر است آنچه را که می گوید بشنوی، در این صورت هرگز ضربه ای را دریافت نمی کنی که انتظارش را نداشته باشی.
photo_2021-05-20_18-09-17.jpg
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)
پائولو-کوئلیو.j..
پائولو-کوئلیو.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ